$left
$middle

Miljö

Fastighets- och gatukontoret arbetar med att ta fram riktlinjer för mer miljövänliga upphandlingar. Genom att informera sig om olika material och produkters miljöbelastning är det lättare att planera för mer ekologiskt hållbara miljöer.

Innehåll

sv