$left
$middle

Tekniska anvisningar

Det är de senast gällande dokumenten nedan som ska användas vid projektering, undantaget AMA, och lämplig text ska skrivas in i förfrågningsunderlaget. Motstridigheter mellan Fastighets- och gatukontorets skrifter och andra skrifter ska behandlas med beställaren.