$left
$middle

Trafikreglering

I lagstiftningen finns en mängd trafikregler som alla trafikanter ska känna till utan att några vägmärken behöver sättas upp. Det finns också möjlighet att lokalt bestämma om trafikregleringar. Skillnaden är att de senare alltid kräver ett vägmärke.

Innehåll

sv