$left
$middle

Utrustning

Utrustning omfattar belysning, räcken, staket och grindar, möbler, cykelställ, papperskorgar samt livräddningsutrustning m.m.

Krav

På gågator och gårdsgator ska utrustning, såsom bänkar, papperskorgar och belysningsstolpar, samlas i en möbleringszon.

Innehåll