Få en god man, förvaltare eller förmyndare

En god man, förvaltare eller förmyndare kan hjälpa dig som på grund av ålder, psykisk eller fysisk sjukdom själv har svårt att se till dina rättsliga och ekonomiska angelägenheter. Du kan också få god man om du är ensamkommande barn.

Vem kan ansöka om god man/förvaltare/förmyndare?

Du kan själv ansöka om att få god man, förvaltare eller förmyndare om du är över 16 år. Även överförmyndaren på kommunen eller dina närmast anhöriga kan ansöka om att du ska få god man, förvaltare eller förmyndare.

Som närmast anhöriga räknas

 • dina föräldrar
 • dina barn
 • din make/maka eller sambo
 • dina syskon
 • dina närmaste släktingar.

En god man eller förvaltare kan hjälpa dig med att

 • betala räkningar
 • sköta kontakten med sjukvården och myndigheter
 • deklarera
 • förvalta egendom med mera.

God man för personer under 18 år

Som barn eller ungdom under 18 år kan du få god man under en tillfällig period då din vårdnadshavare och förmyndare inte kan ta hand om dina ekonomiska intressen, exempelvis på gund av sjukdom eller fängelsevistelse. Du kan också få en god man om du och dina vårdnadshavare ärver samma person.

God man för ensamkommande barn

Om du är under 18 år, har kommit till Sverige utan dina föräldrar eller någon annan vuxen person och söker uppehållstillstånd ska du så fort som möjligt få en god man. Den gode mannen kommer representera dig tillfälligt i både vårdnadshavares och förmyndares ställe tills något av följande sker:

 • du fyller 18 år
 • dina föräldrar eller någon annan vuxen person som anses ha trätt in i föräldrarnas ställe kan ta hand om dig
 • du lämnar Sverige
 • du registreras som försvunnen en längre tid
 • du får uppehållstillstånd.

Att få en god man – För dig som är ensamkommande barn (pdf, 100.2 kB)

En förmyndare kan hjälpa dig under 18 år med att

 • förvalta din egendom
 • företräda dig i ekonomiska angelägenheter
 • se till så att värdet på dina tillgångar inte sjunker.

Dina föräldrar/vårdnadshavare är normalt sett också dina förmyndare. Men om båda dina föräldrar avlider eller är olämpliga för uppdraget, exempelvis på grund av missbruk, kan du bli tilldelad en annan person som får ansvaret att vara din förmyndare.

Du har också rätt till en förmyndare – utöver dina vårdnadshavare – om dina tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (372 000 kronor för år 2019) för att säkra att pengarn förvaltas på bästa sätt för dig.

Senast ändrad: 2019-01-21 15:47