$left
$middle

Erikslustvägen

Nu rustar vi upp Erikslustvägen för de kommande MalmöExpressen-bussarna. När gatan är klar kommer det bli ännu smidigare att ta sig till och från centrala Malmö, både kollektivt och med cykel.

Erikslustvägen anpassas för kommande helelektrifierade MalmöExpressen-bussar och kommer få enkelriktade, separerade cykelbanor. Entreprenaden genomförs tillsammans med VA Syd som renoverar och bygger ut vatten- och avloppsledningarna.

Ombyggnationen av gatan är viktig för att möta behoven av en robust infrastruktur som kommer med Malmös växande befolkning. När vi är klara blir det alltså smidigare att resa kollektivt eller cykla mellan centrum och Limhamn!

Tidplan

  • Ombyggnationen vid Erikslust/Köpenhamnsvägen är tänkt att pågå från och med maj till och med oktober 2023. Därefter fortsätter samma entreprenör att bygga om vid Fridhemstorget. Samtliga etapper ska enligt plan vara genomförda vid årsskiftet 2024/2025.
  • Ombyggnationen från rondellen vid Erikslust fram till Vikingsbergsgatan är tänkt att börja i oktober 2023. Mer detaljerad information publiceras allt eftersom.
  • Ombyggnationen av vägens fortsatta sträckning; Linnégatan i riktning mot Limhamn planeras att börja byggas om i början av 2024.

Detta pågår just nu

Den första etappen av ombyggnationen genomförs vid rondellen där Köpenhamnsvägen möter John Ericssons väg, upp till Erikslustplan. Detta arbete kommer pågå fram till årsskiftet 2023/2024. När denna del är klar kommer området öppnas upp för genomfartstrafik.

Karta över arbetsområdet på Erikslustvägen etapp 1

Karta över arbetsområdet för etapp 1 på Erikslustvägen (klicka på bilden för att förstora den).

Detta bygger Malmö stad

  • Ett körfält i vardera riktning med en överkörningsbar mittrefug emellan. Detta ökar framkomligheten och i sin tur punktligheten för de kommande MalmöExpressen-bussarna.
  • Hållplatsläget vid Erikslust byggs om och placeras i mitten av gatan. Träden vid hållplatsen kommer tas bort, men vi ersätter samtliga. Ännu fler träd planteras i området.
  • Enkelriktade, separerade cykelbanor på båda sidor om gatan.
  • Befintliga rosplanteringar i mitten av körbanorna tas bort och ersätts med nya och friska rosor som planteras mellan cykelbanorna och körbanan, i vardera riktning. Ännu fler rosor längs vägen alltså!
Visionsbild Erikslustvägen

Visionsbild: Sweco

Därför bygger vi om Malmös gator

Vi förstår om du som Malmöbo upplever det som stökigt när vi bygger om. Men för att kunna möta behoven av fler resor, som kommer med att staden växer, behöver en del gator byggas om. Effekterna blir mer trivsamma gaturum och fler hållbara resvägar för dig och framtidens Malmöbor.

sv