$left
$middle

Hyllie Boulevard

Om några år ska Hyllie Boulevard byggas om för att få sitt mer permanenta utseende.

Bland annat ska detta göras:

  • Den nya gatan kommer ha enkelriktade cykelbanor på båda sidor, inklusive över inre Ringvägen där ett av brons bilkörfält görs om till cykelbana.
  • Vid de tre mest trafikerade korsningarna (Stationsvägen, Allén och Almviksvägen) installeras trafiksignaler så att alla kan komma fram, även vid rusningstrafik.
  • För de nya delarna av gatan kommer särskilda busskörfält göra att bussar kommer fram smidigt.
  • Hela gatan får flera rader med träd, från Hylliebadet i norr till Hubhult i söder.

Kika in i framtidens Hyllie Boulevard

Visionsbilder: Ramboll

Därför bygger vi om Malmös gator

Vi förstår om du som Malmöbo upplever det som stökigt när vi bygger om. Men för att kunna möta behoven av fler resor, som kommer med att staden växer, behöver en del gator byggas om. Effekterna blir mer trivsamma gaturum och fler hållbara resvägar för dig och framtidens Malmöbor.

sv