$left
$middle

Lilla Nygatan

Busstrafiken till och från Gustav Adolfs torg kommer i framtiden gå på Lilla Nygatan istället för, som idag, på Stora Nygatan. Inför detta skifte kommer Lilla Nygatan byggas om. Vi passar också på att göra Raoul Wallenbergs park lite större.

Vid årsskiftet 2023-2024 börjar ombyggnationen av Lilla Nygatan. Arbetet sker i etapper och beräknas vara klart 2025.

Detta bygger Malmö stad

  • Nya busshållsplatser vid Gustav Adolfs torgs södra del, med signalreglerat övergångsställe.
  • På sträckan öster om torget blir det smalare körbanor, färre parkeringsplatser, bredare gångbanor och planteringsytor.
  • Raoul Wallenbergs park blir något större med utökade planteringar och sittplatser. Den anpassas också för skyfall.
  • Regleringen i korsningen Lilla Nygatan/Malmborgsgatan förändras, så att cyklister ska lämna företräde för busstrafiken. Detta för ökad trafiksäkerhet.

Därför bygger vi om Malmös gator

Vi förstår om du som Malmöbo upplever det som stökigt när vi bygger om. Men för att kunna möta behoven av fler resor, som kommer med att staden växer, behöver en del gator byggas om. Effekterna blir mer trivsamma gaturum och fler hållbara resvägar för dig och framtidens Malmöbor.

sv