$left
$middle

Lundavägen

I början av hösten påbörjas ombyggnationen av östra delen av Lundavägen. Lundavägen är första delen i stadens utbyggnad av så kallade supercykelstråk. Det blir bredare cykel- och gångbanor samt fler träd.

Visionsbild på Lundavägen med bredare cykel- och gångbanor samt bättre plats för uteservering.

Visionsbild på Lundavägen med bredare cykel- och gångbanor samt fler träd. Klicka på bilden för att förstora den.

Cykel- och gångbanor kommer breddas på södra sidan av Lundavägen från Östervärns station till Sjölundaviadukten.

På norra sidan blir det en ny busshållplats för avstigande passagerare från regionbussarna. Med bredare gångbanor kommer det även bli bättre möjligheter för uteserveringar.

Därför bygger vi om Malmös gator

Vi förstår om du som Malmöbo upplever det som stökigt när vi bygger om. Men för att kunna möta behoven av fler resor, som kommer med att staden växer, behöver en del gator byggas om. Effekterna blir mer trivsamma gaturum och fler hållbara resvägar för dig och framtidens Malmöbor.

sv