$left
$middle

Malmö C

Mer grönska och fler cykelbanor vid och omkring Malmö C. Om några år planerar vi att bygga om gatunätet runt centralstationen för att göra det smidigare att ta sig hit och vidare.

Gatunätet kring Malmö C planeras att byggas om. Ombyggnationerna gäller gatorna Skeppsbron, Mälarbron, Centralplan, Centralbron samt delar av Nordenskiöldsgatan, Neptunigatan, Hamngatan, Petribron och Östergatan; byggas om. Här är planen att öka utrymmet för de eldrivna MalmöExpressen linjerna i körbanorna och bygga fler, längre och tillgängliga hållplatslägen som bussarna kräver. Det planeras också för nya och tryggare cykelbanor, bredare gångbanor, fler planteringsytor och träd samt sittplatser.

Skeppsbron blir bussgata

En av de största förändringarna som planeras är att Skeppsbron/Mälarbron stängs av för biltrafik, med undantag för fordon med tillstånd. Skeppsbron ska i stället fungera främst som bussgata och förses med nya busskörfält och hållplatslägen. Dessutom planeras en dubbelriktad cykelbana och en bredare, mer tillgänglig gångbana.

Smidigare förbindelser och trivsammare stadsmiljö

När ombyggnationen är klar kommer Malmö C bli ett mer attraktivt stationsläge. Förutom att det blir smidigare att ta bussen eller cykla till och från centralen och vidare kommer det också bli en trivsammare plats att vistas på. Området kommer också kännas mer stadsmässigt och bättre sammanknutet med Gamla väster och stadsutvecklingsområdet Nyhamnen.

Visionsbild Malmö C

Därför bygger vi om Malmös gator

Vi förstår om du som Malmöbo upplever det som stökigt när vi bygger om. Men för att kunna möta behoven av fler resor, som kommer med att staden växer, behöver en del gator byggas om. Effekterna blir mer trivsamma gaturum och fler hållbara resvägar för dig och framtidens Malmöbor.

sv