$left
$middle

Rådmansvången

Gatan kommer byggas om från fasad till fasad och länka ihop stadens nuvarande centrum och Möllevången på ett mer attraktivt sätt.

Detta projekt är under planering och infon kan komma att ändras.

Rådmansvången/Södra Förstadsgatan kommer genomgå en ombyggnad fasad till fasad som ska resultera i en stadsgata full av liv och rörelse, med bättre framkomlighet och säkerhet för cyklister och fotgängare.

Platsen blir ett modernt nav mellan en stillsam gågata och Möllans pulserande kvarter, samtidigt som den förlänger stadens centrum – från Malmö Central till Södervärn. Planerade förändringar ska även säkerställa vistelsemiljö, trygghet, jämställdhet, tillgänglighet och upplevelse på fler delar av Rådmansvången.

Ombyggnaden av Södra Förstadsgatan är planerad att starta under 2024. Inför och under ombyggnaden kommer vi prata med näringsliv, fastighetsägare, boende, studenter, föreningar, äldre, anställda, cyklister, fotgängare, bilister och inte minst barn. Alla representerade för att så många som möjligt ska vilja använda platsen och trivas.

Detta gäller under ombyggnationen

Mer info kommer närmare byggstart.

sv