$left
$middle

Regementsgatan

På Regementsgatan bygger vi ny cykelbana, planterar fler träd och anlägger nya busshållplatser för MalmöExpressen linje 4. Insatserna genomförs tillsammans med VASyd som rustar upp vatten- och avloppsledningarna under jord.

Regementsgatan kommer successivt förnyas. Här bygger vi bland annat ny cykelbana och planterar fler träd. Vi bygger även nya hållplatslägen för den kommande MalmöExpressen linje 4. När gatan är färdig kommer den upplevas ännu mer grön och trivsam - och dessutom vara smidigare att cykla på.

Ombyggnationen genomförs i etapper på olika delsträckor mellan preliminärt hösten 2023 till våren 2025. En del av entreprenaderna genomförs av VA Syd som kommer förbättra avloppsledningarna under mark.

Nedan kan du läsa om vilka insatser som görs på respektive sträcka. Mer information kommer närmare byggstart.

Allt fler enkelriktade cykelbanor i Malmö

Med enkelriktade cykelbanor utnyttjar vi stadens utrymme effektivt, samtidigt som de är trafiksäkra.

Angränsande ombyggnationer

Därför bygger vi om Malmös gator

Vi förstår om du som Malmöbo upplever det som stökigt när vi bygger om. Men för att kunna möta behoven av fler resor, som kommer med att staden växer, behöver en del gator byggas om. Effekterna blir mer trivsamma gaturum och fler hållbara resvägar för dig och framtidens Malmöbor.

sv