$left
$middle

Styrmansbron

Malmö får en ny bro! Styrmansbron blir en ny väg till och från Västra hamnen för dig som går, cyklar eller åker buss. Planen är att bron står klar vid årsskiftet 2024/2025.

Malmö stad bygger en ny bro mellan Bassängkajen och Varvsstaden. Bygget av bron påbörjades i slutet av 2022, men först till hösten 2023 kommer vi kunna se något ovanför vattenytan.

Så blir Styrmansbron

Styrmansbron kommer endast trafikera buss-, cykel- och gångtrafik. Den blir en del av det kollektivtrafikstråk som ska gå genom Varvsstaden och möta upp vid Västra Varvsgatan. Längs denna sträckning kommer bland annat MalmöExpressen linje 5 att köra när bron och kommande Bogserbåtsgatan står klar.

Med Styrmansbron kommer det bli ännu smidigare att ta dig mellan Västra Hamnen och centrala Malmö, i alla fall om du väljer att gå, cykla eller ta bussen. Den nya bron byggs i röd betong, kommer vara 70 meter lång och 20-26 meter bred.

Utbyggnad av kollektivtrafikstråken

Vi förstår om du som Malmöbo upplever det som stökigt när vi bygger. Men i takt med att staden växer ökar också behovet av fler resor i och till och från Malmö. Vi bygger vi om nu för att du och framtidens Malmöbor ska kunna resa smartare, smidigare och mer hållbart, både med kollektivtrafik och cykel.

sv