Mer information till dig
som anhörig

Vanliga frågor och svar

Se vanliga frågor och svar indelade i olika kategorier.

Information, forskning och länkar

Här hittar du urval av aktuell forskning, publicerat material och rapporter inom området stöd till anhöriga både från Malmö stad och från andra huvudmän.

Kalendarium för stöd till anhöriga

I detta kalendarium hittar du sådant som Malmö stad anordnar för att ge stöd till dig som anhörig. Vi listar även andra arrangemang som kan vara av intresse.

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till oss, indelat utifrån olika situationer och förutsättningar.

Nyhetsbrev

"Anhörig i Malmö" är ett nyhetsbrev från anhörigkonsulenterna i Malmö stad för alla som är intresserade av anhörigfrågor.

Demensguiden

En digital vägvisare som ger dig som är anhörig relevant information när du behöver den. Råd och tips portioneras ut längs resans gång, beroende på var din närstående befinner sig i sitt sjukdomsförlopp.

Aktuellt och artiklar

Kontaktinformation och länkar

sv