Våra grupper, aktiviteter och arrangemang

Våra grupper, aktiviteter och arrangemang

I kalendariet hittar du sådant som Malmö stad anordnar för att ge stöd till dig som anhörig. Vi listar även andra arrangemang som kan vara av intresse. Saknar du något för just dig är du välkommen att höra av dig med önskemål och förslag till anhorigstod@malmo.se.

GRUPPER

Att vara med i en anhöriggrupp är en möjlighet att träffa och prata med andra, och få råd eller tips kring hur man hanterar vardagen på olika sätt. Grupperna ger möjlighet till både kunskap och att ta del av andras erfarenheter.

Det kan vara grupper kring specifika diagnoser eller mer generella stödgrupper.

Antal träffar och datum för grupperna varierar. Oftast är grupperna kostnadsfria och det bjuds på enklare fika. Du hittar aktuella anhöriggrupper i vårt kalendarium.

AKTIVITETER

Det finns också möjlighet till att ta del av olika aktiviteter, exempelvis öppna caféträffar för anhöriga eller informationsträffar kring olika teman. Du hittar alla aktiviteter i vårt kalendarium.

ARRANGEMANG

Varje år arrangeras olika föreläsningar och föredrag som kan vara intressanta för dig som anhörig. Dessa arrangemang görs ibland i samverkan mellan Malmö stad och andra parter som exempelvis Nationella Anhörigdagen eller Världshälsodagen för psykisk hälsa.

För fler arrangemang och datum, se vårt kalendarium.

Har du tankar eller idéer?

Kontakta oss anhörigkonsulenter via anhorigstod@malmo.se.

sv