Åtgärder inom LSS och socialpsykiatri med anledning av coronavirus och covid-19

Åtgärder inom LSS och socialpsykiatri med anledning av coronavirus och covid-19

En del personer med funktionsnedsättningar tillhör de riskgrupper som är extra utsatta vid smittspridning. En beredskapsgrupp har tillsatts på funktionsstödsförvaltningen som arbetar med olika riskbedömningar och handlingsplaner. Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheternas råd och rekommendationer följs.

Sidan är uppdaterad senast:

Vissa verksamheter ställer om eller har tillfälligt stängt för allmänheten i syfte att hindra eventuell smittspridning.

Information om vård och omsorg

Munskydd som extra försiktighetsåtgärd i ansiktsnära vård- och omsorgssituationer

För att skydda patienter och personer med insatser inom LSS och socialpsykiatrin från smitta har det beslutats att tillfälligt införa munskydd vid ansiktsnära vård- eller omsorgssituationer (i avstånd på mindre än en meter) i funktionsstödsförvaltningen. Införandet av munskydd sker mot bakgrund av Smittskydd Skånes och Vårdhygien Skånes rekommendationer, i kombination med den ökade samhällssmitta som just nu råder.

Munskyddet är en extra åtgärd vid ansiktsnära vård- eller omsorgssituationer för att skydda patienter och brukare mot covid-19. Vi fortsätter även med de grundläggande åtgärderna i verksamheterna att följa de basala hygienrutinerna, hålla fysisk distansering, genomföra symtomkontroll inför varje arbetspass och använda full skyddsutrustning vid misstänkt och konstaterad smitta.

Vaccinering mot säsongsinfluensa

Under vintern kommer både covid-19 och säsongsinfluensa att cirkulera. Därför är det extra viktigt att personer i riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal vaccineras mot säsongsinfluensa. Därför erbjuder vård- och omsorg vaccinering enligt en viss ordning för både brukare och personal. Brukare i riskgrupp samt de som arbetar med dessa vaccineras först. Därefter vaccineras andra brukare och medarbetare.

Mer om Folkhälsomyndighetens information om vaccination mot säsongsinfluensa

Rådgivning för anhöriga via telefon

Upplever du oro och behöver stöd och hjälp med dina frågor kan du som anhörig ringa till Malmö stad på nummer 040-34 10 00 och be att få bli kopplad till vår anhöriglinje som är öppen på vardagar klockan 08.00–16.30. Mer information om stöd till anhöriga.

Region Skåne och Skånes universitetssjukhus har öppnat en telefonlinje för dig som är orolig för din inneliggande närstående och behöver prata med någon. Deras kuratorer kan svara på frågor, ge stöd och information om hur vården på sjukhuset i Lund och Malmö fungerar. Observera att kuratorerna inte kan besvara medicinska frågor eller berätta något om enskilda patienter.

Närståendetelefon: 040-33 84 14
Telefontider: Måndag–fredag 09.00 till 12.00

Är du hotad eller är rädd
för någon som du känner?

Om det är bråttom och du är rädd för ditt liv ring 112.

Hit kan du ringa för att prata och få hjälp:

Kriscentrum – Frågetelefon: 040-29 09 99

Om du lever under hedersförtryck kontakta: 0723-71 22 49, resursteam.heder@malmo.se

Om du vill ha information om våld i nära relation i form av Widgit-broschyrer kontakta
ann-helen.westerdahl@malmo.se

Mer lättläst om våld i nära relation

Videosamtal uppmuntras på boenden

Besöksförbud får inte införas på LSS- och socialtjänstens boenden för personer med olika funktionsnedsättningar. Men funktionsstödsförvaltningen avråder från besök med hänvisning till smittorisken. Hyresgäster kan träffa sina anhöriga utomhus och få stöd av personal vid kontakt på andra sätt som exempelvis videosamtal.

Funktionsstödsnämndens sammanträden har stängt för allmänheten

Funktionsstödsnämndens sammanträden är vanligtvis öppna för allmänheten. På grund av risk för smittspridning har nämndens sammanträden tillfälligt stängt för allmänheten fram till december. Nytt beslut om nämndens sammanträden kommer att fattas i december 2020.

För frågor kontakta nämndsekreterare Jesper Salö på e-post jesper.salo@malmo.se.