Åtgärder inom äldreomsorgen med anledning av coronavirus och covid-19

Åtgärder inom äldreomsorgen med anledning av coronavirus och covid-19

Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Sidan är uppdaterad senast:

Basal hygien och skyddsutrustning

Vård, stöd och omsorg

Mötesplatser och restauranger

Vill du hjälpa till?

Information