Åtgärder inom förskolan med anledning av coronavirus och covid-19

Åtgärder inom förskolan med anledning av coronavirus och covid-19

Malmö stad följer folkhälsomyndighetens riktlinjer och välkomnar alla barn, personal och vårdnadshavare som är friska till förskolan.

Sidan är uppdaterad senast:

Barn och vuxna som är friska är välkomna till förskolan. Den som är sjuk ska stanna hemma för att minska risken för spridning av covid-19 och andra sjukdomar.

Efter sjukdom ska du vara symtomfri i två dagar innan du kan gå till förskolan igen.

Om ett barn blir sjukt under vistelsen på förskolan kontaktar personalen vårdnadshavare som hämtar barnet snarast.

Vanliga frågor om förskolan

Information till vårdnadshavare på olika språk

Öppna förskolor

På vissa öppna förskolor är verksamheten flyttad utomhus. De öppna förskolor som fortfarande bedriver inomhusverksamhet tar emot max 50 personer. Se specifik öppen förskola för aktuell information.

Fristående förskolor – information till enskilda huvudmän

Den 19 mars 2020 beslutade Sveriges riksdag om en ny lag som innebär att en skolhuvudman i vissa fall får besluta att tillfälligt stänga en förskoleenhet eller annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen.