Åtgärder inom grundskola med anledning av coronavirus och covid-19

Åtgärder inom grundskola med anledning av coronavirus och covid-19

Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendation är att grundskolor är öppna och att undervisningen sker där. Vi fokuserar på att barnen ska må bra och få sin lagstadgade rätt till undervisning. Vi följer utvecklingen noga och är förberedda på ändringar och att ta nya beslut beroende på hur situationen förändras.

Sidan är uppdaterad senast:

Sverige har skolplikt och grundregeln är att friska barn ska gå till skolan. Det pågår allmän smittspridning av Covid-19 i samhället och vi arbetar på olika sätt för att den inte ska öka eller få fäste i våra skolor. Elever med symptom som feber, hosta eller andningssvårigheter ska stanna hemma för att minska risken för smittspridning. Det gäller även lättare symptom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Man ska ha varit symptomfri i två dagar innan man går tillbaka till skolan men enligt Folkhälsomyndigheten så finns det ett litet undantag: ett barn som har varit sjukt och stannat hemma kan återgå till skolan sju (7) dagar efter insjuknande – även med lindriga symptom som till exempel torrhosta eller lätt snuva, om barnet för övrigt mår bra.

Elev som blir sjuk under skoldagen ska gå hem snarast
möjligt. Skolpersonalen bedömer om eleven kan gå hem själv eller ska vänta i separat rum tills vårdnadshavare kommer.

Information till vårdnadshavare från grundskoleförvaltningen

Information om att friska barn ska vara i skolan (pdf, 158.5 kB)

Information om skolplikt och elevfrånvaro (pdf, 125 kB)

Information om ändring i förordningen (bland annat distansundervisning) och grundskoleförvaltningens beslut (pdf, 137.2 kB)

Information om återgång till skola vid symptom eller efter sjukdom

Information om återgång till skola (word, 47.9 kB)
Information om återgång till skola engelska - English (word, 48 kB)
Information om återgång till skola arabiska - Arabic (word, 48 kB)
Information om återgång till skola somaliska - Somali (word, 48 kB)

Information about attendance at schools due to corona virus and covid-19 for parents in other languages

Vanliga frågor om grundskolan