Åtgärder inom gymnasie- och vuxenutbildning med anledning av coronavirus och covid-19

Åtgärder inom gymnasie- och vuxenutbildning med anledning av coronavirus och covid-19

Folkhälsomyndigheten har dragit tillbaka rekommendationen om distansundervisning. Undervisningen kan därmed återigen ske på plats på Malmö stads skolor. För närvarande sker delar via fjärr- och distansundervisning.

Sidan är uppdaterad senast:

Skollokalerna har öppnat igen

Den 10 juni beslutade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att Malmö stads skollokaler kan öppnas igen från den 15 juni. Beslutet togs efter att regeringen den 29 maj meddelade att Folkhälsomyndigheten lättar på rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni.

Det behöver fortsatt finnas en beredskap för undervisning helt genom fjärr- eller distansundervisning. Utgångspunkten är att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och dessa kan ändras beroende på hur smittspridningen utvecklas. Delar av undervisningen sker för näravande på distans efter beslut den 29 oktober.

Det här gäller inom gymnasieskolan

För gymnasiet är inriktningen större delen av undervisningen ska ske på plats i skolan. På så sätt kan lärare och annan personal möta eleverna utifrån deras förutsättningar för att utforma undervisning och andra stödjande insatser som leder till att eleven når målen för sin utbildning.

Delar av undervisningen sker via fjärr- och distansundervisning efter beslut som gäller sedan den 2 november. Ett riktvärde på att runt 25 procent av eleverna på de nationella programmen ska få fjärr- och distansundervisning har satts.

Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen berörs inte av beslutet.

Skollunch till elever som studerar på distans

Skolrestauranger har tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen tagit fram möjligheten för dig som elev i Malmös kommunala gymnasieskolor att hämta din skollunch på 15 olika skolrestauranger på Malmös grundskolor.

Det här gäller inom vuxenutbildningen

Inom vuxenutbildningen kommer lösningarna att se olika ut, en del undervisning kommer att även fortsättningsvis ske digitalt medan annan kommer att ske i skolans lokaler. Vilka delar som kan ske på plats beror på kursens utformning, men även vilket behov det finns bland eleverna.

Detta gäller vid sjukdom

Malmö stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Läs mer på om vad som gäller vid sjukdom på deras hemsida.

Det här gäller för personer i riskgrupp

Förvaltningen följer Socialstyrelsens definition för riskgrupper.

Drop-in håller stängt i vissa verksamheter

Flera av våra verksamheter tar inte emot besök tills vidare. Du kan fortfarande nå verkamheterna via telefon, mejl eller andra digitala kontaktvägar.

Sekretess kring covid-19

Om rektor/chef eller någon i den övriga personalen skulle få information om att en elev, en medarbetare eller en anhörig är sjuk i covid-19 så sprids den informationen inte vidare. (offentlighets- och sekretesslagen, kap 21, 23 och 39).