För föreningar och idéburna organisationer med anledning av coronaviruset och covid-19

För föreningar och idéburna organisationer med anledning av coronaviruset och covid-19

Folkhälsomyndigheten beslutade den 27 oktober, tillsammans med Region Skånes smittskyddsläkare, att kraftigt skärpa råden för invånare och besökare i Skåne. Hälsa, rörelse och idrott är viktigt, men alla verksamheter har ett ansvar i att bidra till minskad smittspridning och undvika trängsel.

Sidan är uppdaterad senast:

Föreningar inom idrott- och fritidsområdet

Regler för bokning av idrottsanläggningar

Fritidsförvaltningens anläggningar är öppna och kan användas utifrån tilldelade säsongsbokningar. Dock har förvaltningen den 2 november beslutat att inte godkänna nya bokningar (oavsett när de är) av idrottsanläggningar med anledning av Region Skånes och Folkhälsomyndighetens skärpta lokala restriktioner.

Beslutet gäller till och med den 24 november 2020. Beslutet kan förlängas om restriktionerna kvarstår. Om restriktionerna hävs är det möjligt att boka anläggningarna igen från den 24 november.

Anstånd och avbetalningsplan

Fritidsnämnden har beslutat att

  • erbjuda registrerade föreningar upp till 90 dagars anstånd med att betala fakturor och/eller erbjuda en avbetalningsplan för bokningar/förhyrningar/tjänster till och med juli 2020.
  • erbjuda föreningar som är i behov av vidare anstånd måste höra av sig till fritidsförvaltningen via forening@malmo.se för dialog och särskild prövning.

Föreningsbidrag

För att föreningar inte ska påverkas negativt av inställda aktiviteter på grund av coronaviruset har fritidsnämndens presidie fattat beslut kring föreningsbidrag enligt nedan.

Framflyttade årsmöten påverkar inte möjligheten att söka föreningsbidrag

Det är många föreningar som flyttar fram sina årsmöten för att minska smittspridningen. Den situation som råder just nu är extraordinär vilket innebär att detta är viktigare än stadgar som säger att årsmötet ska genomföras senast en viss tidpunkt.

Den sittande styrelsen får vid beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet. Det är viktigt att denna information når ut till föreningens medlemmar. Att årsmötet skjuts fram påverkar inte föreningarnas möjlighet att söka bidrag hos fritidsnämnden enligt gällande regelverk. Ett årsmöte som behandlar 2019 års verksamhet måste dock hållas under 2020 för att bidrag ska kunna beviljas för 2021.

Kom ihåg att meddela forening@malmo.se när årsmötet äger rum.

Föreningsgalan 2020 har flyttats fram

Fritidsnämndens årliga Föreningsgala har flyttats fram till 2021 till följd av regeringens beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbund

Ta del av respektive specialidrottsförbunds information och agera efter vad som är lämpligt för just er verksamhet. Det finns också information på riksidrottsförbundets webbplats.

Allmänna sammankomster på fritidsanläggningar

Den ordinarie verksamheten hos föreningar, simhallar, motionsanläggningar och liknande omfattas inte av förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Regeringen har föreslagit ändringar i det tillfälliga förbudet för sammankomster och tillställningar med sittande publik på förbokade platser. Läs mer här.

Läs Folkhälsomyndighetens remissvar här.

Läs Länsstyrelsens beslut om att behålla 50-personsgränsen här.

Idéburna organisationer inom det sociala området

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen tar hänsyn till den rådande situationen i samband med ansökan och handläggning av Malmö stads organisationsbidrag för verksamhet inom det sociala området.

Organisationen ansvarar själv för att utifrån den information som finns göra egna bedömningar av vilka åtgärder som eventuellt behövas göras i verksamheten kring exempelvis planerade aktiviteter, resor, möten och arrangemang.

Handläggning av organisationsbidrag inom socialt område

Har du frågor om hur den rådande situationen kring coronaviruset och covid-19 kan påverka det bidrag som din organisation har beviljats eller som ni planerar att ansöka om? Kontakta gärna arbetsmarknads- och socialförvaltningens handläggare på e-post asf.organisationsstod@malmo.se.