Generell information från Malmö stad

Coronaviruset och sjukdomen covid-19

Malmö stad utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer. Vi följer händelseutvecklingen och är beredda att förstärka våra insatser om det bedöms nödvändigt.

Sidan är uppdaterad senast:

Så kan vi tillsammans minska smittspridningen

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber. Även vid lindriga symtom.
  • Avstå från besök på äldreboenden eller sjukhus.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.

Viktig information om coronaviruset och covid-19

Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som är 70 år eller äldre begränsar dina nära kontakter och stannar hemma så mycket som möjligt under en tid framöver.

Vill du hjälpa till?

Vi i Malmö stad är mycket tacksamma över att så många Malmöbor, företag och föreningar hör av sig till oss och vill hjälpa till med anledning av coronasituationen. Den solidariska kraften och medmänskligheten i staden framträder som tydligast i tider som dessa. Tillsammans är vi starka.

Grundskola

Just nu är rekommendationen från regeringen att grundskolor har öppet som vanligt. Vårt fokus är att barnen ska må bra och få sin undervisning. Därför pågår förberedelser utifall situationen förändras.

Förskola

Malmö stad följer folkhälsomyndighetens riktlinjer och välkomnar alla barn, personal och vårdnadshavare som är friska till förskolan.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Malmö stad övergår från torsdag 19 mars till fjärr- och distansundervisning för elever på gymnasiet, vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan, efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Elever/studerande informeras av ansvarig rektor om hur utbildningen i de olika verksamheterna utformas tills vidare.

Äldreomsorg

Äldre tillhör de riskgrupper som är extra sårbara vid smittspridning. Därför är vi restriktiva med besök på äldreboenden och korttidsboenden. Alla mötesplatser för seniorer i Malmö stad har pausat sina aktiviteter. I de restauranger hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har erbjuds just nu endast mat för avhämtning vardagar kl 11.30-14.00.

LSS och socialpsykiatri

Flera verksamheter inom LSS och socialpsykiatri håller tillfälligt stängt för allmänheten i syfte att hindra eventuell smittspridning.

Resor och stängda gränser

Allmänna sammankomster och arrangemang

Från och med torsdag 12 mars är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än totalt 500 personer. Beslutet kommer från regeringen och gäller hela Sverige.

Patientsekretess

På grund av patientsekretessen kan Malmö stad inte kommunicera kring enskilda sjukdomsfall. Sekretessen innebär att man inte får berätta om en patient, för någon annan än den som deltar i vården av just denna patient.