Servering av mat och dryck

Servering av mat och dryck med anledning av coronaviruset och covid-19

För att undvika smittspridning av covid-19 gäller nya regler för restauranger och caféer och andra verksamheter som serverar mat och dryck. Malmö stad har också infört särskilda kontroller på restauranger med fokus på uteserveringar.

Vill du framföra klagomål gällande exempelvis trängsel eller på att en livsmedelsverksamhet bryter mot de nya reglerna? Kontakta Malmö stads livsmedelskontroll som sedan utreder ärendet.


Telefon: 040-34 20 42
Telefontider: Måndag–fredag klockan 09.00-12.00.
E-post: livsmedel@malmo.se

Nya regler för servering av mat och dryck

För att undvika smittspridning av covid-19 gäller nya regler för restauranger och caféer och andra verksamheter som serverar mat och dryck (HSLF-FS 2020:9).

För att en verksamhet ska få ha fortsatt öppet gäller det att följa föreskrifterna från Folkhälsomyndigheten. Det allra viktigaste är att känna till att ni som företag har ansvar att se till att det inte blir trängsel i era lokaler eller på er uteservering. Gästerna ska kunna hålla lite mer än armslängds avstånd till varandra. Ni ska också se till att det inte uppstår trängsel i kön innanför eller utanför dörren till ert matställe.

Informationsblad – Nya regler för servering av mat och dryck (pdf, 165.2 kB)

Har du frågor om hur du ska anpassa din livsmedelsverksamhet efter de nya reglerna kan du kontakta Malmö stads livsmedelskontroll.


Telefon: 040-34 20 42
Telefontider: Måndag–fredag klockan 09.00-12.00.
E-post: livsmedel@malmo.se

Kontroller av restauranger med fokus på uteserveringar

På uppdrag av smittskyddsläkaren i Region Skåne gör Malmö stad särskilda kontroller på restauranger med fokus på uteserveringar i Malmö.

Miljöförvaltningens avdelningar för livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd utreder klagomål från allmänheten och gör oanmälda kontroller på restauranger runt om i Malmö för att kontrollera att reglerna följs.

Inspektörerna informerar och för dialog och följer upp med en ny kontroll om det behövs. I de fall en verksamhet inte följer reglerna lämnas informationen vidare till smittskyddsläkaren i Region Skåne, som är den myndighet som har rätt att stänga en verksamhet som inte följer reglerna.

Livsmedelskontroll på servering och kök hos äldreomsorg, på vårdboenden och på sjukhus

Med anledning av risken för smittspridning gör Malmö stads livsmedelskontroll just nu inte några ordinarie kontroller på servering och kök hos äldreomsorg, på vårdboenden eller på sjukhus.