Trängsel i offentliga miljöer

Trängsel i offentliga miljöer

Det finns inget lagstöd för kommunen att avvisa personer vid trängsel på olika platser i staden. Vi uppmanar alla att ta eget ansvar och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som bland annat innefattar att hålla avstånd.

Sidan är uppdaterad senast: 2020-11-02

Platser och situationer där Malmö stad inte har tillsynsansvar vid trängsel

I butiker och liknande verksamheter

Den som driver verksamheten har ansvaret att se till att rekommendationerna om att hålla avstånd kan följas av besökarna, som också har ett eget ansvar att hålla avstånd.

På bussar och tåg

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som kan undvika att åka kollektivt att välja andra sätt att transportera sig. Som resenär har du eget ansvar för att hålla avstånd.

Kontakta Skånetrafiken om du har frågor

Vid allmänna sammankomster

Det är Polismyndighetens ansvar att se till att förbudet mot att samla fler än 50 deltagare följs. Den som anordnar en tillställning och som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Läs polisens information om begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar

Malmö stads åtgärder mot trängsel på offentliga platser