Skolfam - stöd till familjehemsplacerade barn i grundskolan

Skolfam är en skolsatsning inom familjehemsvården. Satsningen innebär ett strukturerat sätt att arbeta för att hjälpa familjeplacerade barn att få bättre skolresultat. Målet är att barn som är placerade i familjehem ska gå ut grundskolan med behörighet till gymnasiet.

Anmäl intresse för att bli studiecoach

För att du ska förstå tanken bakom Skolfam samt hur det fungerar i praktiken har vi tagit fram några filmer. Du kan titta på dem i vilken ordning du vill.

Vad är Skolfam?

Skolfam finns i Malmö och många andra kommuner. Filmen Vad är Skolfam? förklarar hur modellen kommit till och hur det ser ut i Malmö.

Varför Skolfam?

Forskningen visar att barn som växer upp i familjehem generellt har sämre studieresultat än andra. Se filmen Varför Skolfam? för att få veta mer.

Samarbete med barnet i centrum

Grundtanken i Skolfam är att det krävs ett gott samarbete mellan olika professioner som finns runt barnet för att åstadkomma det bästa resultatet. Filmen Samarbete med barnet i centrum berättar om detta.

Så går det till

Det finns ett tydligt struktur som man ska följa enligt Skolfam-modellen. Filmen Så går det till sammafattar detta arbetssätt.

En arbetsmodell med goda resultat

Utvärderingar visar att med Skolfam som insats så når familjehemsplacerade barn som grupp i stort sett samma gymnasiebehörighet som andra barn.

 Dekorbild: Del av logotypen för Skolfam.
sv