$left
$middle

Museet vann Årets samtidsdokumentation

Den flyktingdokumentation som Malmö Museer gjort tillsammans med de två andra regionala museerna Kulturen och Kristianstad, och Lunds universitet, har vunnit priset Årets samtidsdokumentation. Dessutom tog museet hem tredje pris för den fotografiska dokumentationen av Barsebäck.

Vinnarna utses av DOSS – Dokumentation av Samtida Sverige och priserna delades ut på Sveriges Museers vårmöte den 10 april.

Flyktingdokumentationen

Det var i september 2015, när den stora flyktingströmmen till Sverige började, som Malmö Museer, Kulturen, Regionmuseet Kristianstad och Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet beslutade sig för att sätta igång ett dokumentationsprojekt om olika sidor av flyktingskap och integration, volontärarbete och aktivism.

Bland det insamlade materialet finns mängder med intervjuer, filmer, tusentals fotografier, deltagande observationer, föremål och skrivna berättelser inskickade av både flyktingar och volontärer. Några flyktingar/flyktingfamiljer har följts under lång tid.

Från Malmö Museers håll är det Aila Petersen, Gun Johansson-Elfström, Matso Pamucina och Andreas Nilsson som stått för intervjuer och fotodokumentation.

Nu river vi Barsebäck!

Tredje priset gick till Jenny Eliassons fotodokumentation Nu river vi Barsebäck! om rivningen av kärnkraftverket som varit nedläggningshotat i 30 år. Projektet går nu in i nästa insamlings- och dokumentationsfas och även här är tanken att utveckla samarbetet regionalt.

sv
sv