$left
$middle

Illustrationsbild över Spårvägstorget när det är färdigställd.

Spårvägstorget ska färdigställas 2021

Spårvägstorget har nu en tillfällig form men under våren 2021 påbörjas arbetet med att färdigställa torget.

På grund av byggtrafik och byggetableringar har det dröjt innan parker och platser i de nya kvarteren kan färdigställas.

Under sommaren 2019 fick det centralt belägna Spårvägstorget därför en tillfällig form och tillfälliga funktioner, utifrån önskemål och synpunkter som kommit in från boende i området.

Torget har fått tillfällig grönska och blommor, sittplatser och möjligheter till olika sorters lek och evenemang.

Arbetet med att färdigställa torges slutliga form påbörjas under våren 2021.

sv
sv