$left
$middle

Världens största HBTQIA-event till Malmö och Köpenhamn

Foto: Ewa Godd

I augusti 2021 kommer WorldPride och EuroGames till Köpenhamn och Malmö. De två eventen är några av HBTQIA-gruppens största i världen och förväntas engagera och involvera stora delar av Malmö.

Under 2018 blev det klart att Köpenhamn, med hjälp av bla Malmö stad och Region Skåne, vann värvningen av de två största internationella HBTQIA-eventen i världen: kulturfestivalen WorldPride och idrottsevenemanget EuroGames.

WorldPride och EuroGames är två separata evenemang som för första gången slås ihop till ett gemensamt megaevent som kommer äga rum samtidigt i två olika länder; i Köpenhamn, Malmö och kringliggande orter (Greater Copenhagen).

Eventets officiella namn är Copenhagen 2021 och pågår den 12-22 augusti 2021.

— Ambitionen och målsättningen är att evenemanget ska lämna viktiga avtryck i Malmö, Köpenhamn och regionen kopplat till föreningsliv, mänskliga rättigheter, kultur, integration, demokrati, turism och arbetsmarknadsfrågor, säger Malmö stads näringslivsdirektör Pehr Andersson.

Hur ser Malmö stads medverkan ut i Copenhagen 2021?

Formellt är det de danska organisationerna Copenhagen Pride och Pan Idræt som har ansökt om och vunnit värdskapet för WorldPride respektive EuroGames 2021. Deras närmsta svenska partner är Malmö Pride som är projektägare för WorldPride på vår sida av sundet.

Köpenhamns, Roskildes och Fredriksbergs kommuner stöttar den danska delen av arrangemanget (som också är den största) medan Malmö stad stöttar den mindre delen som sker på svenska sidan.

Ansvar för projektledning och infrastruktur

Malmö stad ansvarar för övergripande projektledning och infrastruktur som gator, torg och faciliteter för arrangemanget i Malmö. Men även säkerhet och kommunikation ingår i uppdraget. Malmö stads projektledare är Karin Tingstedt på stadskontorets näringslivsavdelning.

— Vi kan säga att på den svenska sidan är det Malmö stad som bygger ”huset”. Malmö stad och Malmö Pride ska sedan fylla det med innehåll tillsammans med näringslivet, föreningslivet, kultursektorn och civilsamhället, förklarar Karin Tingstedt.

Varför väljer Malmö stad att medverka i Copenhagen 2021?

HBTQ-frågorna lyfts fram i Malmö stads budget för 2019 under kommunfullmäktigemål fyra ”En öppen stad”: ”Arbetet med att stärka verksamheternas kunskap om HBTQ-personer rättigheter utvecklas. Som samarrangör av WorldPride är det viktigt att Malmö kan verka som förebild i arbetet med att stärka HBTQ-personers rättigheter.”

Malmö stads medverkan ska stärka kommunens värdegrundsarbete och Malmös profil som en levande, inkluderande och engagerande stad. Ambitionen är också att verka som förebild i arbetet med att stärka HBTQIA-personers rättigheter. Tillsammans ska Köpenhamn och Malmö lyfta milstolpar i den lokala, nationella och internationella HBTQIA-historien med fokus på våra två städer och samarbetet mellan dem.

Sysselsättnings- och turistekonomiska effekter

— Det här är också en chans att visa upp våra städer och vår region som resedestinationer. Evenemanget bedöms ha positiva sysselsättnings- och turistekonomiska effekter och få stor synlighet medialt, vilket i förlängningen får positiva konsekvenser för stadens närings-, kultur- och föreningsliv. Den erfarenheten har vi av tidigare stora evenemang, som Eurovision 2013. Vår medverkan följer också Malmö stads evenemangsstrategi som säger att vi ska försöka genomföra ett megaevenemang vart tredje år i Malmö, säger näringslivsdirektör Pehr Andersson.

* HBTQI står för Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner, Queera, Intersexuella och Asexuella personer.

* Det första WorldPride-evenemanget anordnades i Rom 2000. Därefter har WorldPride arrangerats i  Jerusalem (2004), London (2012), Toronto (2014) och Madrid (2017). 2019 arrangeras evenemanget i New York City.

* EuroGames genomfördes senast i Helsingfors och kommer att arrangeras i Rom år 2019.

Mer om WorldPride och EuroGames 2021

Officell hemsida för Copenhagen 2021

Om Malmö stads evenemangsstrategi

Malmö stad ska verka för att det genomförs ett så kallat "megaevenemang" minst vart tredje år i Malmö.

Definitionen av ett "megaevenemang" är att det:

  • Är av internationell karaktär och ett stort åtagande.
  • Lockar besökare från ett stort geografiskt område, både nationellt och internationellt.
  • Är av strategisk betydelse för bilden av Malmö.
  • Är av tillfällig karaktär.
  • Engagerar stora delar av staden.
  • Är beroende av omfattande infrastruktur kopplat till värdskap, transporter, logistik och arenor.
  • Ger viktig profilering och har kapacitet att skapa stort intresse hos Malmöbor och besökare (nationella och internationella).
  • Bidrar till stora positiva turismekonomiska effekter.
sv
sv