Priscilla blev undersköterska med hjälp av validering

Efter elva år som vårdbiträde i Lugnets hemtjänst, fick Priscilla Nunez Illanes chansen att bli undersköterska genom validering och kompletterande studier.
– Det betyder mycket att ha en titel som motsvarar din kunskap. Jag är jättestolt över att vara undersköterska nu.

Validering gör det möjligt för personer som har jobbat länge i ett yrke att genomgå en yrkesutbildning med en studieplan anpassad efter deras kunskaper. Själva valideringen utgörs av en prövning som görs i alla ämnen som ingår i utbildningen. Resultaten avgör vilka kurser var och en ska gå och i vilken omfattning. Det du redan kan behöver du inte utbilda dig i – den kunskap du har fått genom ditt arbete valideras, det vill säga bekräftas, i prövningen.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder sammanlagt 100 vårdbiträden validering under 2018–2020. Priscilla Nunez Illanes tillhörde den första klassen om 25 undersköterskestudenter och examinerades i april på Värnhemsskolan, efter ett halvårs heltidsstudier på Komvux.

– Som vårdbiträde gjorde jag nästan samma jobb som undersköterskorna. Det var mest den medicinska och psykologiska delen jag fick plugga mig till. Mycket annat kunde jag redan genom mitt arbete.

Betyder mycket

Enligt Priscilla Nunez Illanes är det många vårdbiträden som har jobbat länge och i princip kan utföra samma arbete som undersköterskor, men saknar den formella utbildningen.

– Jag tycker det är jättebra att Malmö stad gör detta och att vi erbjuds att göra det på betald arbetstid. Det betyder mycket att få en utbildning och yrkestitel. Och lönen höjs, för mig innebar det en ordentlig lönehöjning.

Priscilla hade tidigare förklarat för sin chef att hon ville få möjlighet att utveckla sig i arbetet om hon skulle vara kvar inom hemtjänsten.

– Därför kändes det väldigt roligt att min chef erbjöd mig den här chansen och ville satsa på mig.

Psykiatri roligast

Priscilla hade redan gymnasiebetyg i svenska och samhällskunskap och behövde inte gå de kurserna. Istället var det fullt fokus på de medicinska och omsorgsinriktade kurserna: Psykologi, psykiatri, medicin, etik, hälsopedagogik samt vård- och omsorg. Därtill måste alla göra ett gymnasiearbete, där du ska få in alla ämnen i en uppsats.

– Psykiatrin var roligast. Psykisk ohälsa är ett viktigt område, det är så många som mår dåligt idag, både unga och gamla. Jag märker det bland de äldre i mitt arbete. I stället för att ge tabletter kanske man kan göra något annat. Jag tycker att jag har blivit bättre på det området efter utbildningen. Det är lätt att tro att vissa beteenden bara beror på åldern i sig, när det i själva verket kan röra sig om en depression.

Högt tempo

Priscilla tyckte inte att utbildningen var särskilt svår. Men tempot var högt.

– För mig var det svårt att lära mig allt inom medicin på så kort tid. Så det var bra att jag inte behövde jobba samtidigt, utan kunde koncentrera mig helt på studierna.

Att börja plugga igen på heltid efter elva år inom hemtjänsten var en stor omställning.

– I början var det konstigt, jag visste inte riktigt hur jag skulle lägga upp studierna, hur jag skulle ta in all information. Men med tiden hittade jag min studieteknik.

Priscilla fortsätter gärna att utbilda sig vidare om hon hittar intressanta kurser som kan ge henne en specialinriktning som undersköterska. Närmast på tur står kurser i sårbehandling och att ge insulin för att få den delegationen. Hon trivs bra med att jobba inom vård och omsorg och vill fortsätta att fördjupa sina kunskaper.

– Även om det är tufft ibland så hjälper vi människor att må bra de sista åren. När jag har lyckats förändra något till det bättre i en gammal människas liv, då kommer jag hem glad från jobbet.

Validering inom Komvux Malmö

  • Validering handlar om att kartlägga och bedöma kunskaper och kompetens oavsett var, när och hur du har lärt dig. Det innebär att din studietid kan kortas om du redan kan delar av det som ingår i en gymnasial yrkesutbildning. Målet är att ta vara på kunskaper och kompetens som du redan har inom ett ämne, men som inte finns dokumenterade. Det spelar ingen roll om du har fått kunskaperna genom arbete, studier eller på annat sätt. .

  • Du ansöker om att gå en yrkesutbildning på gymnasial nivå på www.malmo.se/komvuxansokan. .

  • Först när du blivit antagen och har börjat din utbildning kommer lärarna att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper mot kurserna som ingår. Exakt hur många veckor utbildningen pågår är individuellt och beror på hur stor del av utbildningen du kan validera.

sv
sv