På djupet med värdegrunden

Allt är inte riktigt som vanligt den här morgonen på vårdboendet Gyllebogården. När Nargess Pallani går runt bland lägenheterna och hjälper de boende med sina morgonrutiner har hon någon med sig. 
Någon som tittar, lyssnar och gör anteckningar om vad hon gör och vad hon säger – och om hur hon gör och säger det.

Det som pågår är inte så dramatiskt som det kanske låter, men är en del i Gyllebogårdens nog så viktiga och pågående arbete med värdegrunden. ”Fördjupat värdegrundsarbete” heter det och den som följer med Nargess är Pia Wirentoft-Lindberg, projektledare på HVOF-förvaltningen.

– Det här är ett led i uppföljningen av den nationella lagstiftningen om värdegrunden inom äldreomsorgen, som kom 2011. Sedan dess har alla medarbetare gått studiecirklar och webbutbildningar. Sedan två år tillbaka arbetar jag med uppföljningen av efterlevnaden. Det jag ser och antecknar leder dels till reflektion med medarbetaren jag följer, dels till en rapport till sektions- och enhetschefer, ofta med förslag till förbättringar. Men det är även viktigt att lyfta det som redan fungerar bra, säger hon.

En boende ringer via sitt larm. Hen känner sig nervös och orolig och vill ha sällskap på sitt rum. Nargess Pallani går dit och Pia följer med.

– I en sådan här situation är jag särskilt uppmärksam på några olika saker. Hur agerar Nargess i rummet? Står hon upp eller sitter hon med den boende? Vad säger hon? Skapar hon förtroende och trygghet?

Respons och rapport

Trots den närgångna uppmärksamheten kring hur hon jobbar känner sig Nargess Pallani inte övervakad.

– Nej, det är ingen fara alls. Jag har haft många elever genom åren. De studerar också hur jag gör, ställer frågor och antecknar. Jag tänker att det här är ungefär samma sak.

Pia Wirentoft-Lindberg följer med personal på ett boende i taget i några dagar. Det hon noterar resulterar alltså både i direkt feedback och senare i en mer strukturerad skriftlig rapport med utvecklingsförslag. Ytterligare några månader senare gör hon återbesök.

– Under de dagar jag följer personalen så avslutar vi varje arbetsdag med en stunds reflektion, där jag utifrån mina anteckningar ger respons på några särskilda situationer under dagen. Det är ofta positiv bekräftelse på det man gör bra, men kan också vara kritik, eller åtminstone ifrågasättanden av hur man agerat i vissa lägen. Jag uppfattar att personalen tycker att den direkta återkopplingen är mycket viktig och något de uppskattar.

Ett kvalitetsarbete

Bemötande, integritet, självbestämmande och trygghet är nyckelord i den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. Den bild som tonat fram under Pias arbete med det fördjupande värdegrundsarbetet är att det är stora skillnader mellan hur man jobbar på olika boenden.

– Det här är ett kvalitetsarbete som handlar om att säkerställa att vi jobbar så bra som det bara är möjligt och att vi lever upp till det som lagen kräver. Då är det inte bra att det finns skillnader, men bilden är också att sektionscheferna är mycket aktiva på den här fronten. Jag har också kunnat konstatera att alla verksamheter jag besöker har gjort förbättringar.

Reflektion kring arbetet

Vid tio är det förmiddagsfika för personalen. Nargess kollegor Ahmed Abdulle och Hanan Ramadan är med. Tillsammans med Pia reflekterar de dels kring morgonens arbete, men även kring arbetet på vårdboendet i stort och de olika kopplingarna till värdegrunden. Ahmed har till exempel fått viktiga råd av Pia om hur man kan agera i det palliativa stadiet, alltså när en boende snart ska dö.

– Att inte sluta spela deras favoritmusik och att fortsätta prata med dem. Trots att en människa kan verka borta, så hör man ändå – ända in till slutet. Jag var nyligen för första gången med om att en boende gick bort. Det var så konstigt, dagen före hade jag matat henne och pratat med henne som vanligt – nu skulle jag aldrig mer göra det. Men jag var med och tvättade och gjorde i ordning henne när hon gått bort och det blev fint, fast jag inte riktigt trodde att jag skulle klara det.

Personalgruppen diskuterar bemötande med Pia. Det goda bemötandet kräver mer än att man knackar på dörren innan man kliver in och säger god morgon. Andra faktorer är nog så viktiga – kroppsspråket, tonläget, ögonkontakten, beröringen. Sådant som kan vara svårt att leva upp till om det är stressigt på avdelningen.

– Men jag vill nog säga att vi är bra på att inte ta med oss stressen in till dem som bor här, säger Nargess. Det är inte deras sak och ska inte vara deras problem, så jag brukar tänka att när jag går in och stänger deras dörr bakom mig så lämnar jag stressen utanför.

Får värdefull kunskap

Nargess har jobbat inom äldrevården sedan 2006, till en början som timvikarie medan hon läste till undersköterska.

– Jag har varit här på Gyllebogården hela tiden. Det är en bra arbetsplats. När det gäller just värdegrunden så funderar man kanske inte dagligen på vad som står i den, men jag tycker att jag får mycket värdefull kunskap av Pia. Hon har ju själv jobbat med samma sak tidigare och vet vad det handlar om.

Kollegorna tar i sin tur hjälp av den mer rutinerade Nargess.

– Jag frågar alltid Nargess när det är något. Hon är alltid lugn och hjälpsam och tar sig tid att visa och förklara även när det är stressigt, säger Hanan. Hon menar också att allt gott omvårdnadsarbete utgår från en vilja att hjälpa andra:

– Jag ska ju inte behöva läsa i en pärm att jag ska vara glad och snäll inne hos en vårdtagare. Det kommer inifrån, säger hon.

Ahmed påpekar att bemötandet handlar om mer än hur man agerar i förhållande till vårdtagarna.

– Det handlar minst lika mycket om hur vi som jobbar är mot varandra. Här är vi snälla och hjälpsamma mot varandra, vi har ”koll” på ett positivt sätt. Det är där det börjar, säger han.

Pia Wirentoft-Lindberg betonar det viktiga i att våga och kunna fråga varandra om hjälp och råd i en personalgrupp. 

– Det är en styrka att kunna ta hjälp. Givetvis med de rent praktiska delarna av jobbet, men inte minst när det gäller de mjuka och ibland lite svårare frågor som omfattas av värdegrunden. Jag märker att de medarbetare som var med när vi gjorde studiecirklarna 2013–14 har ett lite annat sätt att jobba. Det är den erfarenheten de nu ska föra vidare till nya kollegor – och dessutom finns ett par bra webbutbildningar som alla ska gå igenom.

Del i större arbete

Vi avrundar besöket med en stund på sektionschef Anneli Johanssons arbetsrum. Hon gläder sig åt att Gyllebogården valts ut för det fördjupade värdegrundsarbetet och ser fram emot Pias rapport.

– Det passar väldigt bra att vi gör det här arbetet nu, eftersom vi ändå påbörjat en del förändringsarbete i arbetsgrupperna på de olika avdelningarna. Alla anställda är igång med webbutbildningen om värdegrunden och jag räknar med att det, i kombination med Pias arbete, ska leda till en ökad medvetenhet om värdegrunden och hur man arbetar enligt den. Egentligen oavsett vilka arbetsuppgifter man har, för värdegrunden finns med i allt.

Bättre dokumentation

Pia och Anneli har redan hunnit med att reflektera flera gånger längs vägen och Anneli har därför en ganska god bild av vad som kommer att stå i rapporten.

– Jag vet att vi kommer att behöva jobba mer med bland annat dokumentation och med hur måltidssituationerna fungerar. Det är utvecklingsområden för oss. Pias arbete och den kommande rapporten tillsammans med brukarundersökningen och en del annat bakgrundsmaterial kommer att bli en mycket bra grund för att implementera det förändringsarbete vi håller på med, säger hon.

Pia Madeleine Wirentoft-Lindberg summerar:

– Väldigt mycket av det man gör i jobbet har ett samband med värdegrunden, utan att man kanske alltid tänker på det. Det jag säger är inget nytt, men jag kanske lyfter det på ett nytt sätt, som gör det lättare att ta till sig och förändra och förbättra sitt sätt att jobba.

sv
sv