Kultur för äldre: Pandemin har skyndat på digitalt nytänkande

Ett långsiktigt samarbete mellan hälsa, vård och omsorg och kulturförvaltningen har i coronatider plötsligt blivit hett och högaktuellt: Att genom digital teknik erbjuda äldre Malmöbor kulturupplevelser och en känsla av delaktighet. En känsla som den påtvingade isoleringen gjort ännu svårare än vanligt.

Pernilla Södergren på kulturförvaltningen och Irmeli Dahlbacka på hälsa, vård och omsorg samarbetar kring det hela.

– Det började med att jag 2018 gjorde en kartläggning av hur det ser ut med kultur riktad till äldre, allt från pigga och friska till de på särskilt boende. Resultatet visade att de äldre som har absolut minst tillgång till kultur är de på särskilt boende, säger Pernilla Södergren.

Hon fick kontakt med Irmeli Dahlbacka, välkänd inom Malmös vård- och omsorgsverksamhet genom sitt mångåriga arbete med ”Guldstunder för äldre”.

– Jag hade ungefär samtidigt deltagit i stadens kulturstrategiarbete, där vi konstaterade att kulturinstitutionerna behöver bli bättre på att rikta mer av sitt utbud till äldre på särskilt boende. De är sjukare och kan inte själva ta sig ut i kulturlivet, säger Irmeli.

Handslag och samordning

Resultatet blev ett handslag mellan direktörerna för de båda förvaltningarna och – mer konkret – en helt ny samordnande tjänst för att erbjuda äldre och sjuka kulturupplevelser.

– Vi inspirerades bland annat av samarbetet mellan kultur- och förskoleförvaltningen. Där arbetar man sedan länge med något som heter Kulturkartan, där kulturaktörer lägger in evenemang som förskolorna bokar in sig på. Vi tänker att en kulturkarta för äldre skulle vara ett bra sätt att göra kultur tillgänglig och nå ut till fler.

Pandemin gav nytt fokus

Det hela var tänkt att testas under våren – men så kom viruset. Alla tankar på att besöka äldreboenden eller ta med sjuka äldre till museer, teatrar, operor och utställningar fick avskrivas. Men samarbetet innehåller även ett digitaliseringsspår. Det var detta Irmeli och Pernilla och kulturinstitutionerna nu snabbt fick ställa om till.

– Bland annat producerar Malmö konstmuseum filmer som visar konstverk ur deras samlingar. En del innehåller ett pedagogiskt material som ger utrymme för samtal och frågor. På Malmö museer filmar man de uppsökande pedagogiska programmen. Ett program heter ”Musik och fåglar”. Där får man lyssna på bofinkens kvitter och man bygger på med musik som kan kopplas till olika fåglar och skapar en lustfylld berättelse, säger Pernilla.

Personalen behöver stöd

Samarbetet har också uppmärksammat och spridit Kulturarenan, en portal som drivs av Betaniastiftelsen. Bland mycket annat streamar portalen föreställningar från Dramaten i Stockholm och konserter med Göteborgssymfonikerna.

– Kulturarenan är en stor och bred plattform där det finns mycket att hämta. En utmaning vi har när det gäller den digitala kulturen, är att hjälpa personalen på särskilt boende att göra det hela till en social eller enskild aktivitet, en kulturupplevelse där de äldre känner delaktighet, påpekar Irmeli Dahlbacka.

Hon är samtidigt noga med att det, under så här pass speciella omständigheter och dessutom med ny teknik inblandad, inte går att fastna för mycket i ”hur”.

– Vi känner av en positiv kraft kring detta – det märks att folk vill både tänka och göra nytt, både på kulturinstitutionerna och på våra boenden, säger hon.

Vinster efter coronan

– Kulturinstitutionerna vill göra mer för äldre, både i den situation vi har nu och i ett längre perspektiv. De har efterfrågat samordning och kontaktpersoner. Det löser vi nu genom att vårt samarbete är etablerat och att jag och Irmeli har motsvarande funktion på respektive förvaltning, säger Pernilla Södergren.

På malmo.se finns en sida som heter ”Kultur för äldre”. Där ska filmerna samlas och där kommer också att finnas information och tips. Före sommaren kommer också ett mejlutskick med samlad information om det digitala utbud som finns.

Under den tid som coronapandemin pågått har Pernilla och Irmeli trollat med knäna för att få igång de digitala delarna av kultursatsningen. Samtidigt har de byggt en stabil grund för framtiden – efter coronan.

– De lösningar vi har tvingats uppfinna nu kommer att vara till enorm glädje och nytta i ett senare skede, menar Pernilla Södergren.

sv
sv