Med glimten i ögat kan tekniken avdramatiseras

Ett Instagramkonto som ska inspirera, lära ut, sprida goda exempel, besvara frågor och inte minst viktigt avdramatisera användandet av digital teknik inom särskilt boende. Jannike Brandt och Jonas Gunnhallsson förverkligar en idé som har funnits länge – och ser hur kontot snabbt får allt fler följare.

Digga tekniken” (eller mer precist instagram.com/ diggatekniken) heter kontot som vänder sig till medarbetare på särskilt boende. När Spaning – helt i enlighet med coronatidernas påbud – stämmer digitalt möte med Jonas och Jannike återkommer de båda just till begreppet ”avdramatisera” och till behovet av att ha glimten i ögat.

– Jag har sedan ett bra tag drivit ett antal projekt inom digitalisering på våra boenden och märkt att det kan finnas en nervositet. Inte kring tekniken i sig. Kompetensen att
hantera smarta telefoner, läsplattor, datorer och annat har man för det allra mesta redan privat. Men det finns en osäkerhet kring hur den kan användas i det vardagliga arbetet inom vård och omsorg, säger Jonas Gunnhallsson.

Interaktionen är viktig

Kontots innehåll byggs av material som produceras av Jonas och Jannike, men en viktig faktor är kontakten med följarna och de frågor medarbetarna skickar in.

– Vi vill ändra på bilden av att det skulle vara svårt eller rentav inte helt accepterat att använda digital teknik i vården. Tanken är att kontot ska fungera som ett annorlunda och förhoppningsvis mer lättsamt och inspirerande sätt att sprida kunskap än att sitta och lyssna på en lärare, säger Jannike Brandt, utvecklingssekreterare
vid stabsfunktionen för särskilt boende.

– I det perspektivet är medarbetarnas frågor och idéer viktiga. Vi fick till exempel en fråga från en biståndshandläggare om personer på särskilt boende erbjuds något stöd för att föra videosamtal med anhöriga nu i isoleringstider. Det visade sig att hälsa, vård och omsorg inte har så mycket utrustning, men att man kan låna från kulturförvaltningen, säger hon.

Sprids i vidare kretsar

Kontot har i skrivande stund drygt 160 följare. Inte så många, sett till hela det antal medarbetare som finns inom hälsa, vård och omsorg i Malmö. Men Jonas Gunnhallsson påpekar att det är hur innehållet används och på vilket sätt följarna aktiverar sig som är det avgörande för framgången.

– Många sektionschefer och anhörigkonsulenter följer kontot och vi vet att de för innehållet vidare genom att ta upp det på möten med sina medarbetare och kollegor. På så sätt når innehållet långt fler än just bara följarna, säger han.

Förhoppningen är att på sikt åstadkomma en kulturförändring där digital teknik i högre grad accepteras och används i äldreomsorgen.