Maher Ahmed Shibi är utbildad elektriker men bytte snabbt bana till äldreomsorgen.

Maher Ahmed Shibi är utbildad elektriker men bytte snabbt bana till äldreomsorgen.

De lyfter sig själva och äldreomsorgen

Under hösten har Äldreomsorgslyftet dragit igång i Malmö.
60 vårdbiträden ska vidareutbildas till undersköterskor med
utgångspunkt i var och ens kunskaper. Spaning träffade två av de antagna, Ingela Fuehrmann och Maher Ahmed Shibi, för att pejla förväntningarna.

Ingela Fuehrmann är vårdbiträde i Rörsjöstadens kvällspatrull. Hon har jobbat i äldreomsorgen i 34 år. Med sin långa erfarenhet är Ingela delegerad till i princip allt som kvällspatrullen utför. Hon har med andra ord stor kunskap och erfarenhet. Hon tvekade inte när chansen att delta i Äldreomsorgslyftet dök upp.

– Det känns jätteroligt, jag blev så glad när jag fick beskedet att jag hade kommit in. Jag är lite äldre, 54 år, och trodde inte att jag hade en chans. Jag trodde nog att de bara skulle satsa på de unga. Det är bra att även vi som är lite äldre får chansen. Ingela sökte till Äldreomsorgslyftet för att utvecklas ytterligare i yrket.

– Jag kan ju inte allt även om jag har många år i äldreomsorgen. Det finns mycket nytt att lära sig, inom psykiatri och om demenssjukdomar till exempel. Sedan har naturligtvis lönen betydelse också. Hos oss finns undersköterskor som inte har någon delegation, många färre år i yrket och ändå betydligt högre lön än jag.

Ser fram emot praktik

Efter en nio veckor lång validering börjar utbildningen i början av nästa år. Ingela vet ännu inte hur lång den blir.

– Det kan nog bli tufft att jobba och studera samtidigt. Men har jag klarat mina tidigare utbildningar med jobb och barn samtidigt ska nog detta gå bra också. Jag har fördelen att jag lär mig snabbt.

Ingela ser särskilt fram mot praktiken, då hon hoppas få komma till sjukhuset eller en vårdcentral.

– Det hade varit väldigt intressant att få prova på att jobba inom vården.
Kanske leder detta till att jag går vidare inom psykiatrin eller vården. Jag är öppen för att utvecklas inom vilken riktning som helst egentligen.

Ingela Fuehrmann.

Ingela Fuehrmann hoppas få praktisera på sjukhuset eller en vårdcentral.

Behövligt lyft

Äldreomsorgslyftet behövs verkligen, menar Ingela Fuehrmann.

– Personal i äldreomsorgen behöver generellt sett mer kunskap. Det här är en jättebra satsning. Även om det behövs ett kunskapslyft står sig den svenska äldreomsorgen väl, menar Ingela.

Hon kan jämföra med äldreomsorgen i Tyskland, där hon jobbade i 17 år i
staden Münster.

– Det var inte roligt. De har ett helt annorlunda sätt att behandla äldre än vi har i Sverige. Det är hårdare där, vi har mer medkänsla och kunskap än de
har. Äldreomsorgen är helt klart bättre här hemma, konstaterar Ingela.

Besök som förändrade

Maher Ahmed Shibi är vårdbiträde i hemtjänsten Segeberg. Han utbildade
sig till elektriker på gymnasiet och är därmed egentligen lärlingselektriker.
Men ett besök på ett vårdboende som höll öppet hus för gymnasieskolan
förändrade allt.

– Jag kände att det verkligen var det här jag ville jobba med, att få hjälpa och förbättra för andra människor.

När Maher gick ut gymnasiet började han därför att jobba som timanställd inom äldreomsorgen i Vellinge. Efter tio månader fick han en tillsvidareanställning i Malmö och har nu jobbat i äldreomsorgen i cirka fyra år. Han ser fram emot att få vidareutbilda sig till undersköterska.

– Jag är heltaggad på att få utveckla mina kunskaper och erfarenheter och kunna vårda brukarna på ett bättre sätt. Jag vill lära mig nya sätt att handskas med olika situationer.

Sjuksköterska målet

För Maher är utbildningen till undersköterska första steget i en långsiktig plan att bli sjuksköterska.

– Jag har tänkt att bli sjuksköterska ända sedan jag började jobba i äldreomsorgen. Det här är en perfekt möjlighet för mig.

När han sedan har tagit steget fullt ut och blivit sjuksköterska vill Maher fortsätta inom Malmö stad.

– Äldreomsorgen känns angelägen. Jag tycker om att komma hem till äldre och höra hur det var i deras ungdom, att få ta del av deras tankesätt
och perspektiv på livet.

– Den sociala biten av yrket är viktig. De äldre känner sig trygga och glada av att någon ser dem som de individer de är. Det är människor, för många är hemtjänsten dagens enda besök. Bara att fråga hur någon mår kan göra hela den personens dag.

Utmanande möjlighet

På längre sikt vill Maher gärna prova på att jobba inom vården, till exempel på akuten eller som ambulanssköterska.

– Eftersom utbildningen till undersköterska är på halvtid är det ett bra tillfälle att testa om jag klarar att studera igen och därmed kunna gå hela vägen.

Att studietiden ska kombineras med arbete på halvtid är inget som oroar honom.

– Det blir en utmaning, men det kommer jag att klara. Jag ser det som en möjlighet att jag samtidigt jobbar. Om jag undrar över något under utbildningen kan jag ta hjälp av mina kollegor. Det vi studerar i skolan kommer jag att kunna praktisera parallellt under studietiden.

sv
sv