"Mycket hänger på handledaren", konstaterar Elin Ingemarsson, sjuksköterskestudent och sommarvikarie.

Rätt introduktion för varje vikarie

Introduktionen av nya och återvändande sommarvikarier styrs av en kombination av individens och verksamhetens behov. Kompetenscentrum utgör ett stöd till arbetsplatsen, där merparten av introduktionen sker.

– Man kan säga att vi står för ”kompetens om kompetens” och vi har en struktur för att tillsammans med HR-rekryteringsservice slussa in sommarvikarierna.

Strukturen består dels av utbildningar. Kompetenscentrum står för lärarledda utbildningar i förflyttningskunskap, läkemedelshantering och personlyft för de vikarier som behöver lära sig det. Vikarierna genomför också, med stöd från arbetsplatsens introduktionshandledare, självstudier i det digitala utbildningspaketet Lärkan på Komin.

Likvärdiga förutsättningar

– Ambitionen är att alla vikarier ska få likvärdiga förutsättningar att utföra sitt jobb, oavsett vilka arbetsuppgifter de ska ha inom hälsa, vård och omsorg. Där kommer vårt långsiktiga arbete med att stötta och utveckla introduktionshandledarna in som ett viktigt moment, säger Joel Asmundsson.

Som introduktionshandledare behöver man kompetens. Inte bara inom omvårdnadsarbete, utan också i pedagogik, för att på bästa sätt planera och anpassa introduktionen utefter den nya medarbetarens behov.

– Vi fortsätter att arbeta för en individanpassad introduktion. Det är stor skillnad på att ”gå bredvid” och att få individuellt anpassade förutsättningar för att lära genom att utföra och reflektera och genom att få återkoppling, säger Joel Asmundsson.

Coronan stoppade utbildning

Han betonar att introduktionshandledare är en roll och funktion som funnits länge och som mestadels fungerar mycket bra.

– Det vi vill göra är att säkerställa likvärdigheten för vikarierna, genom att stötta handledarna och ge dem de verktyg de behöver.

Kompetenscentrum hade planer på större utbildningsinsatser för hälsa, vård och omsorgs introduktionshandledare under 2020, men coronapandemin kom emellan.

– Vi startade upp med att erbjuda inspirationsdagar till alla berörda introduktionshandledare under sommaren och hösten 2019. Nu får vi se hur det blir i år. Men det övergripande målet, att långsiktigt stärka våra introduktionshandledares förmåga, ligger fast, säger Joel Asmundsson.

Att handledaren spelar en avgörande roll när en ny vikarie ska lära sig jobbet bekräftas av Elin Ingemarsson. Hon är sjuksköterskestudent och ska i år jobba sin tredje sommar som vikarie i Malmö stads hemtjänst.

– Jag hade mitt första sommarvikariat 2019 och minns att jag hade en väldigt bra handledare på min introduktion. Det var en lugn, tydlig och metodisk person, som jag dessutom fick lov att ringa när som helst för att få råd och stöd om det behövdes.

– Mycket hänger såklart på handledaren, för det är ingen lång introduktion. Två-tre dagar tror jag att det var. Sedan skulle man vara färdig att jobba självständigt, men givetvis med kollegorna som stöd, minns Elin Ingemarsson.

Hon går tredje terminen på sjuksköterskeutbildningen och har därmed kommit ungefär halvvägs på en utbildning som hon fortfarande inte riktigt vet vilken inriktning den ska ta.

– Vi gör så mycket praktik och får prova på så många olika saker som sjuksköterskor gör, så jag har inte bestämt mig ännu. Men det är skönt att veta att det finns gott om jobb och att man är behövd på så många olika ställen, nästan oavsett vilken inriktning jag väljer, säger hon.

Omsätter i praktiken

Sommaren ska nu för tredje året i rad tillbringas i Hästhagens hemtjänstgrupp vid Erikslust.

– Jag är väldigt glad för den placeringen. Där finns bra kollegor som jag ser fram emot att jobba med igen, plus att det kommer andra sommarjobbare som jag känner sedan tidigare.

– Jag ser också fram emot att få använda kunskapen från utbildningen i sommarjobbet. Ju mer jag studerar och ju mer jag jobbar desto bättre förståelse får jag för mina teoretiska kunskaper i och med att jag kan omsätta dem i praktiken.

Sedan ett år tillbaka jobbar Elin Ingemarsson dessutom som timvikarie i hemtjänsten. Då kan hon bli inbokad till vilken grupp som helst.

– Det är ett väldigt flexibelt och bra system i och med att jag själv kan styra hur mycket jobb det blir. Vissa månader, när det är mycket tentor eller praktik, blir det kanske bara en helg. Andra månader när det är lugnare i skolan kan jag nästan jobba halvtid som timvikarie.

Kompetenscentrum

Hälsa, vård och omsorg har åtta egna utbildare som nyligen har organiserats i ett särskilt kompetenscentrum som analyserar behov, utvärderar insatser och planerar utbildningar för medarbetarna.

Medarbetarna har tillgång till en bas av utbildningar via vår digitala utbildningsportal Lärkan. Här erbjuds utbildningar inom läkemedel, förflyttning, hjälpmedel, demens och psykiatri samt en särskild utbildning till avancerad undersköterska.

Två av de mest uppskattade specialistutbildningarna är skräddar-
sydda för förvaltningen och medarbetarna går utbildningen på arbetstid. Det är Omvårdnad och medicinsk vård inom hem-sjukvården (7,5 hp) för sjuksköterskor och Avancerad vård och rehabilitering i hemsjukvården (7,5 hp) för arbets- och fysioterapeuter.

Mer information om vad det finns för utvecklingsmöjligheter för dig som vill jobba inom Hälsa, vård och omsorg.

sv
sv