Nu kan man göra sin biståndsansökan på nätet, när man själv vill och har möjlighet, berättar enhetschef Anne Sögaard.

Nu kan man göra sin biståndsansökan på nätet, när man själv vill och har möjlighet, berättar enhetschef Anne Sögaard.

Tre goda nyheter

Bistånd kan sökas direkt på nätet. Tolv Silviabiståndshandläggare har utbildats. Även anhöriga får sina egna samtal med biståndshandläggare. Det är tre goda nyheter inom hälsa, vård och omsorg i Malmö. Enhetschef Anne Sögaard berättar närmare.

Sedan i oktober kan man söka bistånd direkt på malmo.se när som helst på dygnet.

– Ingen behöver längre passa telefontider och vänta i kö, utan man kan göra sin ansökan när man själv vill och när det känns rätt. Det här är ett sätt för oss att underlätta för Malmöborna och att erbjuda bättre tillgänglighet, säger Anne Sögaard, enhetschef avdelning myndighet i ordinärt boende.

– Ansökan går till en handläggare och man får svar inom 48 timmar. Därefter sker en sedvanlig prövning av biståndsansökan, antingen genom ett personligt möte eller med bedömning per telefon.

Arbetet för demenssjuka stärks

I januari i år examinerades tolv biståndshandläggare efter att ha gått Sofiahemmets utbildning ”Den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv”. På samma sätt som undersköterskor utbildas till Silviasystrar är de tolv nu Silviabiståndshandläggare.

– Utbildningen är i linje med förvaltningens demensstrategi. Vi valde ut intresserade handläggare som redan har arbetat ett tag. Deras uppgift är nu att utveckla och sprida kunskapen och att bygga nätverk med motsvarande specialistkompetenser som demenssjuksköterskor och Silviasystrar, säger Anne Sögaard.

– Det här är något helt nytt. Det är både ett nytt internt arbetssätt och ett tvärprofessionellt nätverk för att stärka arbetet för den demenssjuke och för anhöriga.

Egna samtal stöttar anhöriga

Att anhöriga nu erbjuds egna samtal med biståndshandläggare är ett sätt att svara upp mot det stora behov av information som anhöriga har.

– Anhöriga har också rätt att söka eget bistånd, bland annat i form av vissa serviceinsatser som hjälp med städning, tvätt och inköp. Vi vet av erfarenhet att anhöriga ofta har svårt att ta till sig all information samtidigt och att de har ett eget behov att få prata.

– Det vi erbjuder nu är därför kompletterande informationssamtal som utgår från den anhöriges egna behov. Det är samtal dels om direkt och indirekt anhörigstöd, dels om vad som kan förväntas hända framöver och vad som kommer att gälla då – för att den anhörige ska känna sig bättre förberedd, säger Anne Sögaard.

Av Malmös fyra sektioner inom myndigheten är två igång med anhörigsamtalen och resten kommer före sommaren.

sv
sv