Evelina Nilsson Harvey och Jonas Hamfors är båda nöjda med upplägget att vaccinera utifrån hemsjukvårdens geografiska indelning.

Evelina Nilsson Harvey och Jonas Hamfors är båda nöjda med upplägget att vaccinera utifrån hemsjukvårdens geografiska indelning.

Vaccineringen utvecklar samarbetet med primärvården

Steg två i den del av covid-vaccineringen där Malmö stad bidrar med resurser, har skett utifrån hemsjukvårdens geografiska indelning istället för att följa vårdcentralernas listningar.
– När hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslog det var det ingen i Region Skåne som sa nej. Det har fungerat väldigt smidigt, säger Jonas Hamfors, verksamhetschef och läkare på Lundens vårdcentral.

Vaccineringen mot covid-19 har inneburit en stor logistisk utmaning, där vårdcentraler och hemsjukvården måste koordineras både vad gäller tidpunkter och platser. Det har krävt att Malmö stad och Region Skåne har samarbetat på ett sätt man tidigare inte har gjort och att vårdcentralerna har frångått att följa sina listade patienter. Istället är det hemsjukvårdens geografiska indelning som har styrt hur vaccineringen har genomförts för patienter inskrivna i hemsjukvården.

För de särskilda boendena, där vaccinationsprocessen startade, var det en enklare operation då de redan har vårdcentral knuten till sig.
– För att det ordinarie arbetet skulle flyta på inom särskilt boende använde vi oss av stadens skolsköterskor som kom ut till våra boenden tillsammans med läkare från respektive vårdcentral. Det var så samarbetet med Region Skåne kring vaccineringen började, säger Evelina Nilsson Harvey, som är hälso- och sjukvårdskoordinator i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Smidigt i närområdet

När förvaltningen skulle börja vaccineringen inom hemsjukvården valde man att låta den egna geografiska indelningen styra arbetet. Varje hemsjukvårdsområde kopplades samman med den eller de vårdcentraler som fanns i området. För vårdcentralerna underlättades arbetet betydligt på det sättet.

– Vi har listade patienter hos oss som är utspridda över hela staden. Skulle vi ha följt listningarna hade det här arbetet blivit väldigt svårt att klara av. Genom att arbeta i närområdet istället kunde vi vaccinera 20 patienter på en dag. Min erfarenhet är att det har fungerat väldigt smidigt, säger Jonas Hamfors.

– Vi har information som vårdcentralerna inte har tillgång till, till exempel vilka som är inskrivna, så det har varit enklast att vi har styrt upplägget. Min roll var bland annat att tilldela vårdcentralerna ett område. Omvänt fick varje område inom hemsjukvården tre-fyra vårdcentraler att arbeta med. Det finns cirka 40 vårdcentraler i Malmö, så det var en del att planera, berättar Evelina Nilsson Harvey.

Känsligt vaccin

Hemsjukvårdens sjuksköterskor har varje dag gjort körlistor som de har lämnat till sina vårdcentraler. Därefter har de mött upp vårdcentralens läkare och kört ut tillsammans till brukarna. Även hemtjänsten har fått körlistorna så att de har kunnat vara på plats hos brukarna och öppnat upp. En sak som har komplicerat planeringen är att vaccinet man har fått har varit väldigt känsligt med kort hållbarhet.

– Vi har fyra dagar på oss från det att vi får vaccinet. När vi har blandat till det har vi bara sex timmar på oss att vaccinera. Därför har vi varit tvungna att tillreda vaccinet vid två tillfällen varje dag, förklarar Jonas Hamfors.
Cirka 4 000 brukare, eller runt 90 procent, har fått båda sprutorna fram till april.

– Det är väldigt komplext och vi har lagt enorma resurser på detta. Vid vanlig influensavaccinering avsätter vi sex eftermiddagar, sedan är det färdigt. Nu kommer vi av och till troligen att vaccinera i sex månader. Det är verkligen en stor apparat, både för oss och kommunen, konstaterar Jonas Hamfors.

Stort avstånd

Vaccineringen mot covid-19 har fört med sig att samarbetet mellan hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och Region Skåne har fördjupats och förbättrats. Framför allt på ledningsnivå har många kontakter knutits och nätverk skapats. Båda är dock överens om att det finns mycket kvar att förbättra ute i verksamheterna.

– Det är ett stort avstånd mellan primärvården och hemsjukvården. Jag önskar själv att vi kunde utgå från samma geografiska område, istället för att ha patienter listade över hela staden. Det gör att vi inte lär känna hemsjukvårdens personal riktigt, vilket är en förutsättning för tillit och en trygghetsskapande vård, säger Jonas Hamfors.

– Vi har ju våra mobila vårdteam där vi jobbar nära tillsammans. Men jämfört med det fantastiska samarbetet har vi en lång väg att vandra vad gäller övrig samverkan, säger Evelina Nilsson Harvey.

Runt påsk, när Spaning lämnar tryckpressen, bör de flesta vaccinationer som berör hälsa, vård och omsorg vara genomförda.
– Sedan får vi se hur det blir till hösten, om vi måste göra om hela proceduren i samband med den ordinarie vaccineringen mot influensa. Vi kommer nog att fortsätta vårt vaccinationssamarbete ett tag till, tror Jonas Hamfors.

sv
sv