Kunskapen om hemsjukvården hos framtidens sjuksköterskor behöver öka. Därför samverkar parterna nu kring längre praktik i hemsjukvården. Carin Alm-Roijer, Malmö universitet, Pia Nilsson, Malmö stad och Karin Melander, Region Skåne ingår i den styrgrupp som har initierat samarbetet.

Kunskapen om hemsjukvården hos framtidens sjuksköterskor behöver öka. Därför samverkar parterna nu kring längre praktik i hemsjukvården. Carin Alm-Roijer, Malmö universitet, Pia Nilsson, Malmö stad och Karin Melander, Region Skåne ingår i den styrgrupp som har initierat samarbetet.

Nu kommer framtidens sjuksköterskor till hemsjukvården

Med projektet Framtidens sjuksköterska kommer ett hundratal sjuksköterskestudenter vid Malmö universitet att kunna göra en del av sin slutpraktik i Malmö stad istället för i Region Skåne. Från och med i höst kommer studenterna som de första i landet att praktisera fyra veckor i kommunens hemsjukvård.

Kommunerna har fått ett utökat uppdrag att vårda patienter med komplexa sjukdomstillstånd. I takt med att allt mer vård av patienter därmed sker i hemmen behöver kunskapen om hemsjukvården hos framtidens sjuksköterskor därför öka.

– Vi måste utbilda sjuksköterskorna till att kunna arbeta i den sjukvård som växer fram. Vi såg att sista terminens två veckors praktik i hemsjukvården behövde utökas. För att kunna agera som färdig och självständig sjuksköterska i hemsjukvården krävs fyra veckors praktik, förklarar Carin Alm-Roijer, prefekt vid institutionen för vårdvetenskap på Malmö universitet.

Långt samarbete

Alla tre parter i samarbetet har varit medvetna om behovet i ett par års tid. För ett år sedan växte de konkreta tankarna fram kring en utökad praktiktid i hemsjukvården.

– Att det har gått så snabbt bygger på ett länge etablerat samarbete mellan regionen, kommunen och universitetet. Jag tror mycket på att vi samverkar och på det sättet gör studenterna flygfärdiga för det arbetssätt som ligger framför dem, säger Karin Melander, HR-direktör i Region Skåne.

En styrgrupp med representanter från alla tre parter fokuserar på att möta upp den omställning som krävs av vården.

– Det här är ett av flera viktiga projekt vi driver för att klara både befolkningsökningen och den demografiska förändringen med allt fler äldre. Vi kan inte fortsätta jobba som hittills, konstaterar Karin Melander.

Malmö stad var tidigt ute i att anpassa organisationen till alltmer hemsjukvård. Redan 2013 startade det mobila vårdteamet Ämma – Äldre Malmö mobilt akutteam.

– Utvärderingen av Ämma visade att 80 procent av brukarna var väldigt nöjda med att slippa åka in till sjukvården. Vi ser också att hemsjukvård ger många fördelar för rehabiliteringen, säger Pia Nilsson, enhetschef på strategiska avdelningen inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Kräver fler handledare

Den rådande pandemin har inte gjort det lättare att genomdriva en sådan här förändring, som inte minst kräver fler handledare i hemsjukvården.

– Så fort jag gick ut med detta i organisationen fick jag ändå väldigt positiva reaktioner. Men vi måste såklart säkerställa att våra sjuksköterskor får en bra handledarutbildning tillsammans med universitetet, konstaterar Pia Nilsson.
Trots att Region Skåne på det här sättet tappar ett hundratal efterlängtade och välbehövliga praktikanter, har projektet inte mött några större hinder inom sjukvården.

– Visst vill vi säkra vår kompetensförsörjning, men studenterna är så mycket i vår verksamhet ändå. Det här är en del av en förändringsprocess vi alla är en del av, säger Karin Melander.

Säkrar kvaliteten

Carin Alm-Roijer understryker att den utökade praktiken i hemsjukvården är en del i att säkra kvaliteten på utbildningen.

– Kvalitet är ett vitt begrepp. Om vi utbildar våra sjuksköterskor enligt en gammal vårdstruktur kommer de att sakna viktig kompetens, även om vi har hög kvalitet på utbildningen i sig. Nu när utvecklingen sker så snabbt är det viktigt att våra studenter är i framtiden första dagen på jobbet.

Studenterna är själva positiva till förändringen och det är fler studenter som kan tänka sig att jobba i den kommunala sjukvården än tidigare, enligt Carin Alm-Roijer.

– Vi ser nu att den kommunala verksamheten attraherar. Det krävs mycket kompetens i hemsjukvården, inte bara medicinskt. Det krävs även ett annat ledarskap med mer fokus på lagarbete i den kommunala vården.

Förstå patientens resa

Utöver den utökade slutpraktiken genomförs ytterligare ett pilotprojekt där 10-12 sjuksköterskestudenter ska gå med handledare både i hemsjukvården och primärvården. Bakgrunden till det mindre projektet är ett behov av att stärka förståelsen för patientens resa.

– Den blir bättre om du som sjuksköterskestudent även går med i primärvården och följer individen hela vägen. Vi försöker sudda ut gränserna mellan kommun och region ur patientens perspektiv. Därför behöver vi öka samarbetet och förståelsen för varandras uppdrag, menar Pia Nilsson.
Än så länge är båda praktikprojekten på försök och kommer att utvärderas, det mindre på ett djupare plan.

– Vi hoppas att båda dessa pilotprojekt permanentas och att andra regioner, kommuner och högskolor tar del av våra erfarenheter och erbjuder mer praktik i den kommunala hemsjukvården, säger Pia Nilsson.

Framtidens sjuksköterska är en del av den övergripande omställningen Nära vård.

sv
sv