Även mer avancerad sjukvård ska kunna utföras i hemmet, förklarar Elina Opasiak.

Även mer avancerad sjukvård ska kunna utföras i hemmet, förklarar Elina Opasiak.

Allt mer vård i hemmet

”Nära vård” är ett stort omställningsarbete i samverkan mellan kommunen och regionen. Den stora skillnaden är att allt mindre handlar om sjukhusvård. Även mer avancerade vårdinsatser ska kunna utföras i hemmet – om patienten själv vill ha det så.

Det här är ett nationellt omställningsarbete där vi flyttar fokus från sjukdom och institution till att skapa ett hälso- och sjukvårdssystem som är bättre designat för människor, säger Elina Opasiak, strateg på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Utgångspunkten är att möta människor där de befinner sig och att utforma vården tillsammans med patienterna. Tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet är ledorden.

– Det är mycket viktigt att patienterna själva är medskapare. Nya tekniska lösningar, nya mediciner, nya behandlingsmetoder och dessutom en ökande demografi av äldre äldre, alltså personer som är över 80, är sådant som ligger till grund för omställningsarbetet, säger Elina Opasiak.
Utvecklingen ger stora möjligheter att i högre utsträckning erbjuda vård på patienternas villkor.

– Utvecklingen har gått snabbt. Det man avled av för tio år sedan är i dag i många fall kroniska diagnoser, som man kan leva med i flera år med rätt behandling. Vård som vi tidigare inte kunde ge i hemmet är fullt möjlig att ge i hemmet i dag. Om patienten vill vara kvar i sitt hem ska vi kunna erbjuda det alternativet.

Malmö har försprång

Många aktörer är involverade i omställningsarbetet till en mer nära vård. Navet är kommunens och regionens primärvård. Till det ska läggas aktörer som specialiserad vård, tandvård, slutenvård – alla behöver samverka på nya sätt för att skapa det Elina Opasiak beskriver som en sömlös vårdkedja. Hon menar att Malmö har ett stort försprång, eftersom större delen av den vård och omsorg som förvaltningen erbjuder redan utförs i patientens hem.

– På ett nationellt plan pratar man till exempel mycket om mobila vårdteam nu. Vi började med mobila team redan 2013 och har i dag åtta bilar.

Mycket på gång

Ett nionde team ska starta som pilot i höst.

– Det heter ”Akut sjukhusvård i hemmet”. Målgruppen är personer som själva har valt att i stället för att vara inlagda erbjudas vården hemma. De kan själva kommunicera med läkare via pekplatta och kan ta vitala parametrar som vikt, temp och blodtryck och rapportera in dem. Det man kan och vill utföra själv ska vi stötta, så att var och en kan vara så självständig som möjligt, förklarar Elina Opasiak.

Omställningen är ett regeringsbeslut och ska vara klar 2027.

– Vi är i början men har redan kommit långt. På gång är bland annat workshops för chefer inom Socialförvaltningarna Malmö stad, Skånes universitetssjukhus, Psykiatri Skåne och primärvården i Malmö samt eventuellt ett metodcenter där legitimerad personal kan öva på medicinteknisk utrustning.

sv
sv