Lina Hultin berättar om verktygen som ska motverka ofrivillig ensamhet.

Lina Hultin berättar om verktygen som ska motverka ofrivillig ensamhet.

Verktyg mot ofrivillig ensamhet

Det stora arbete kring och mot ofrivillig ensamhet som inleddes 2019 har burit frukt. I dag finns en verktygslåda med konkreta tips, råd och metoder till olika yrkeskategorier inom hälsa, vård och omsorg.

Ofrivillig ensamhet kan delas upp i emotionell och social ensamhet och det är den sistnämnda som arbetet fokuserat på.

– Det är genom olika former av social gemenskap som vi kan bidra till att motverka ofrivillig ensamhet, säger Lina Hultin som är utvecklingssekreterare på hälsa och förebyggande.

Tipsen vänder sig till bland andra undersköterskor och vårdbiträden i både hemtjänst och på äldreboenden, till sjukgymnaster, arbets- och fysioterapeuter, biståndshandläggare, aktivitetsledare, anhörigkonsulenter och sektionschefer.

– Undersköterskor och sektionschefer behöver såklart olika verktyg i sin professionella vardag, men också en del gemensamma. Vi har delat upp tipsen i två kategorier, berättar Lina Hultin.

Den ena typen handlar om att förse medarbetare rent konkret och handfast med kunskap kring vilka möjligheter som finns att bryta sin ensamhet. Det kan vara så enkelt som att kunna tipsa om Malmö stads öppna mötesplatser och visa tidningen med mötesplatsernas program.

Kunskap och förhållningssätt

Den andra kategorin tips handlar mer om förhållningssätt. Här gäller det bland annat att på olika sätt involvera brukaren att stärka känslan av kontroll över sin vardag, att stärka de situationer man kan påverka och avgöra själv och att behålla relationer.

– Till exempel att i hemtjänsten involvera brukaren i planeringen ökar känslan av att ha kontroll över sin tid och vad som händer, säger Lina Hultin.
Det finns mycket forskning kring ofrivillig ensamhet. Lina Hultin beskriver verktygslådan som ett sätt att översätta resultaten till konkreta tips i vardagen.

– Tipsen finns som ett stöd och varje avdelning väljer själva hur de vill jobba med dem utifrån sin verksamhet. Men vi har förstått att tipsen varit efterfrågade, bland annat inom ordinärt boende. Där gör sektionscheferna uppföljningar med brukare och anhöriga och kan direkt använda sig av tipsen i verktygslådan.

Lånar ut surfplattor

Utöver detta startar inom kort ett projekt med utlåning av surfplattor. Många äldre är inte digitala. Därför ska de kunna låna förberedda surfplattor med förinställda länkar, bland annat till mötesplatsernas hemsida, Kulturarenan och Moderna museets soffvisningar samt appar som SVT Play, Google Duo och Zoom. Plattorna har simkort och kräver alltså inget wifi.

– Vi börjar med utlåning på mötesplats Tuppen och kommer sedan att anpassa utbudet i plattorna efter den återkoppling vi får, säger Lina Hultin.

sv
sv