Anton Collinder är projektledare för motiverande samtal.

Anton Collinder är projektledare för motiverande samtal.

Motiverande samtal ska ge bättre upplevelse

Med hjälp av motiverande samtal ska vård- och hemtjänsttagarna få ett likvärdigt, personcentrerat och empatiskt bemötande.
– Vi hoppas att det ska leda till en bättre upplevelse, samtidigt som det underlättar vårt arbete, säger Anton Collinder, projektledare för motiverande samtal på avdelningen för myndighet.

Motiverande samtal, eller MI som det kallas efter engelskans motivational interviewing, är en samtalsmetod som syftar till att få individen att själv formulera ett behov av förändring eller acceptans. Ursprungligen användes metoden inom missbruksvården, men den har visat sig vara effektiv även inom andra verksamheter.
– Det är en evidensbaserad metod som är enkel att börja arbeta med, men svår att bemästra. Som schack ungefär, förklarar Anton Collinder.
– En del av metoden, som att be om lov och erbjuda information, kan man använda sig av redan efter en kort grundkurs. Men man behöver träna och repetera och för att kunna använda sig av olika övningar krävs mer än en grundkurs, förtydligar han.

Syftet med att arbeta med MI inom hälsa, vård och omsorg är tredelat:

  1. Att säkerställa ett likvärdigt bemötande och en bättre upplevelse för vård- och hemtjänsttagarna.
  2. Att höja kompetensen och motivera medarbetarna.
  3. Att samverka inom förvaltningen och med andra förvaltningar, främst arbetsmarknads- och socialförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen.

Vägleder mot förändring

För vård- och hemtjänsttagarna handlar det om att få ett bättre och mer delaktigt samtal.
– MI är bekräftande och det är så vi vill arbeta utifrån vår värdegrund. Det är ett sätt att få fram personernas egen berättelse. Det kan handla om acceptans, att våga ta ett beslut, att ta emot hjälp och att våga förändra sin situation, till exempel genom att ansöka om ett boende. Motiverande samtal vägleder personen mot en förändring, förklarar Anton Collinder.
Acceptansen inom hälsa, vård och omsorg handlar mycket om att vilja ta emot hjälp och att släppa in andra i sitt hem.
– Det finns mycket i det som kan vara svårt att acceptera, då det rör sig om den egna identiteten.

Utforska och bekräfta

Anton Collinder ger några exempel på hur ett MI-samtal kan genomföras.
– En utgångspunkt är att först fråga om det är okej att informera om något. En annan är att låta personen själv utforska sin ambivalens eller motstånd inför något: Vad är det som talar för respektive emot en förändring?
– I MI jobbar man även mycket med att sammanfatta samtalet och på så sätt bekräfta att personen har blivit hörd.
Under hösten ska en strategi för arbetet med MI formuleras och i början av nästa år ska det rullas ut bland biståndshandläggare, legitimerad personal och sektionschefer.
– Vi kommer att jobba med löpande utbildningar och lokal förankring, där medarbetarna själva driver det vidare, säger Anton Collinder.

sv
sv