Ann Rubin och Maria Pålsson planerar för många aktiviteter i föreningshuset på Nobelvägen 21.

Ann Rubin och Maria Pålsson planerar för många aktiviteter i föreningshuset på Nobelvägen 21.

Partnerskap ska nå ensamma utlandsfödda kvinnor

Det finns olika riskgrupper som kan hamna i ofrivillig ensamhet. En av dessa är äldre, utlandsfödda kvinnor. Men hur hittar man dem – och vilka vägar finns att erbjuda för att bryta isoleringen och komma in i samhället?

Ett samarbete mellan Malmö stad och Winnet Malmö kan vara svaret.

På Nobelvägen 21 sjuder det av aktivitet. På adressen finns ett före-
ningshus under uppbyggnad och minst ett dussin föreningar skyltar med närvaro, evenemang och verksamheter. En av dem är Föreningen Resurscentrum för kvinnor, Winnet. Det är en ideell förening, religiöst och politiskt obunden, som bildades 2015.

– Winnet är ett riksförbund som jobbar på olika sätt i olika delar av landet utifrån lokala förutsättningar. I Malmö bildades föreningen under våren 2015 av några personer som länge varit engagerade i kvinno- och integrationsfrågor. Vi arbetar med frågor kring integration och hälsa och har i dag verksamheter alla veckans dagar för kvinnor i alla åldrar. Våra 200 medlemmar är från 20 till 90 år, berättar Maria Pålsson från föreningen.
Med Winnet har Malmö stad tecknat ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap, IOP.

– Vi ser en stor möjlighet att tillsammans med Winnet hitta fler kvinnor som kan knytas till föreningens olika verksamheter. Genom Winnet får vi en kanal att kunna informera om förvaltningens förebyggande och hälsofrämjande insatser till en grupp vi annars inte når. Vi tror också att det kan skapa ringar på vattnet, genom att kvinnorna upptäcker Malmö stads olika mötesplatser och genom dem hittar ytterligare vägar ut ur den ofrivilliga ensamheten, säger Ann Rubin, utvecklingssekreterare på avdelning hälsa och förebyggande.

Tränar svenska – och cykling

I samarbete med bland andra ABF erbjuder Winnet aktiviteter och verksamheter varje dag. Föreningen arbetar med metoder som gör de jämställdhetspolitiska målen lättillgängliga, särskilt hälsa, ekonomisk jämställdhet och kvinnovåld.

– Vi tränar svenska och lär kvinnorna att cykla för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden, säger Maria Pålsson.

I mars var det kickoff för samarbetet inom ramen för IOP:n med Malmö stad. Man bjöd in genom BID Malmö (ett partnerskap mellan Malmö stad, fastighetsägare, verksamheter och bostadsrättsföreningar), kontaktade vårdcentraler och bjöd såklart in alla de kvinnor som tidigare deltagit i föreningens olika aktiviteter.

– Jag tyckte att vi nådde ut bra vid det tillfället. Ann Rubin var med och berättade om kommunens mötesplatser och om de fixartjänster med bland annat datorer som står till buds. Samarbetet med fastighetsägarna är viktigt eftersom vi kan få ut information om föreningen genom dem, säger Maria Pålsson.

– Vårdcentralerna är också viktiga att ha med sig. Det finns speciella äldremottagningar som är en bra samarbetspartner för att tipsa om verksamheten och möjligheterna här och på våra övriga mötesplatser, säger Ann Rubin.

Mycket på programmet

Föreningen laddar nu för en innehållsrik verksamhet inom ramen för IOP.

– Bland annat ska vi medverka på Äldrekalaset, som i år blir en hel vecka i slutet av september. Där deltar vi med en stor handarbetsutställning, med ett 20-tal olika länder representerade. Vi märker ett stort intresse och engagemang för att visa upp sina handarbeten, säger Maria Pålsson.
I det samarbetet involveras också vävstugan från Café Sommaren på Augustenborg, som är en av Malmös mötesplatser. Man ska också göra utflykter, bland annat till Kvarndala kulturhistoriska förening i Västra Klagstorp. Där blir det stor loppis och där kan man även se ett svenskt hem från 1960-talet, en lanthandel och andra gamla vardagsmiljöer och -föremål.

Skapar ny mötesplats

Föreningen bygger nu upp en ny mötesplats.

– Här i Sofielund finns ingen mötesplats, men nu ska det bli en. Den får namnet Duvan, eftersom det är en fågel alla känner till och som dessutom har ett fredsbudskap. Vi vill bygga en behovsanpassad, lätt tillgänglig och attraktiv mötesplats, säger Maria Pålsson.

Winnet i Malmö har tre deltidsanställda. Pengarna från Malmö stads finansiering kommer från statliga stimulansbidrag.

– Det stödet finns bara i den här formen i år också. Sedan får vi hitta annan finansiering, för vi hoppas kunna fortsätta den här samarbetsformen, säger Ann Rubin.

– Stödet är avgörande för oss. Att hitta och knyta kontakt med ofrivilligt ensamma i målgruppen utlandsfödda äldre kvinnor är ett svårt, långsiktigt och tidskrävande arbete, både när det gäller att hitta dem och sedan bygga upp förtroende och intressera dem för att delta i våra aktiviteter. Man kan inte göra allt det arbetet helt ideellt, säger Maria Pålsson.

sv
sv