Linda Ganton och Petra Kryhl jobbar ofta ihop, till exempel när någon ska hem från sjukhus. Här är det Birger Sundström som får hjälp.

Linda Ganton och Petra Kryhl jobbar ofta ihop, till exempel när någon ska hem från sjukhus. Här är det Birger Sundström som får hjälp.

Utveckling och förändring
håller jobbet intressant

De har arbetat med vård och omsorg i Malmö stad i nio respektive 17 år. De har varken saknat möjligheter att byta arbetsgivare eller yrkesspår – ändå är båda kvar och planerar att så förbli.

– Så länge jobbet fortsätter att utveckla mig så kommer jag inte härifrån, säger Petra Kryhl, distriktssjuksköterska. Linda Ganton, arbetsterapeut, håller med.

Petra Kryhl kom som sjuksköterska från Region Skåne till Malmö stad för nio år sedan.
– Jag minns att jag bland annat lockades av att flexibiliteten i jobbet var större här. Jag kom till en ganska liten personalgrupp. Vi var åtta sjuksköterskor som jobbade på dagen och flera av mina kollegor var mycket erfarna. Det var en stor trygghet att ha dem att fråga om råd. Nu är vi 18 stycken dagtid och det är jag som är en av de erfarna – nu är det viktigt för mig att handleda och få alla som börjar att känna sig välkomna, säger hon.

Arbetsterapeut Linda Ganton instämmer – och känner igen sig.

– Från början var vi fyra, nu har jag elva kollegor i samma yrkeskategori. Det är en stor och växande verksamhet och för att den ska fungera behövs tydliga rutiner och riktlinjer. Det har vi här och det känns tryggt.

Jobbar ihop i team

De två jobbar ihop en hel del och då oftast i team med en sjukgymnast. Det gäller då hembesök, till exempel i samband med att en patient ska komma hem från sjukhus efter en operation eller för att en person ska kunna bo kvar hemma, trots sjukdomar som Parkinson eller sviterna av en stroke. Då behöver ofta bostaden anpassas, hjälpmedel provas ut och träning genomföras, för personens rörlighet och trygghet men också för att vård ska kunna ges i hemmet.

– Där kompletterar vi varandra på olika plan och allas kompetens behövs för patientens bästa, säger Linda Ganton.

Medicinering kan justeras

Till exempel kan en person vara stel och påverkad av smärta på morgonen, så pass att det inte går att komma upp varken i rullstol eller till rollator.

– Då kan vi med hjälp av Petra stämma av medicineringen. Kan det ordnas så att smärtstillande kan ges tidigare på morgonen, så att patienten kan komma upp och träna? Det är inte alltid det går att lösa, men ofta lyckas det. Då är det helt avgörande om vi i rehab kan bedöma personens förmåga att förflytta sig. Det kan innebära skillnaden mellan att bli sängliggande halva dagen eller kunna komma upp och utnyttja den, säger Linda.

Det kan också gälla trycksår. Petra Kryhl är ansvarig för sårvården och behandlande madrasser i liggande ställning – Linda som arbetsterapeut har ansvar för till exempel tryckssårsförebyggande madrasser till vårdsäng och tryckavlastande dynor till fåtölj.

– Samma gäller när jag som distriktssköterska får frågor från anhöriga om boendesituationen, vilket jag ofta får. Då vänder jag mig till Linda och hennes kollegor och vet att jag alltid får experthjälp kring vilka hjälpmedel som finns, säger Petra.

Valt att stanna

Riktigt nära att byta jobb har ingen av dem varit – men tankarna och möjligheterna har funnits där.
– För några år sedan övervägde jag att söka mig vidare, berättar Petra. Men då fick jag möjlighet att läsa vidare till distriktssköterska inom anställningen, med studielön. Det har jag aldrig ångrat. Dessutom har det skett jättestora förändringar på mina nio år. Inte minst har patienterna blivit sjukare och vi har betydligt mer medicinteknisk utrustning nu än när jag började, så man måste anta utmaningen och utvecklas i jobbet.
Linda har genom åren tackat nej flera gånger både till bemanningsföretag, till regionen och till ett jobb på Stadsbyggnadskontoret.

Samarbete utvecklar

– Jag har valt att stanna för att jobbet är så varierande och för att det har förändrats tillräckligt mycket genom åren för att fortfarande vara intressant och givande. Även vi har fått mer avancerade medicintekniska hjälpmedel och de förskrivs oftare, så det krävs att man utvecklas i yrket och håller sig à jour med kraven.
Samarbetet stärker och utvecklar dem båda i sina roller.

– Det tvärprofessionella är också en stark faktor till att jag trivs på jobbet, säger Petra.

– Ja, det här jobbet hade varit både svårare och tråkigare om vi inte hade haft varandra, säger Linda.

sv
sv