Vid eftermiddagsrapporten går hemtjänstgruppen igenom dagens alla journalanteckningar och lämnar över till kvällsskiftet.

Vid eftermiddagsrapporten går hemtjänstgruppen igenom dagens alla journalanteckningar och lämnar över till kvällsskiftet.

"Det är helt annorlunda nu" - Malmös modell skapar trygga relationer

För Inga Ljungborg i Holma har hemtjänsten varit en del av livet i många år.
– Förr var det bara hej och hej då, men nu hinner vi prata en stund också. Det går inte att jämföra med hur det var tidigare, säger Inga Ljungborg om hur Malmömodellen har gjort skillnad för henne.

Det är eftermiddagsrapport på Stadion­gatan 10, centralen för hemtjänstgruppen Hyllievång. Ett av dagpassen lämnar över till kvällspassets personal genom att gå igenom alla journalanteckningar och de insatser som har stått på schemat för dagen. En person har blivit sämre och har problem med balansen.
– Jag tror vi måste börja vara två där, säger den undersköterska som har gjort dagens besök.
– Vi kontaktar rehab, så får de göra en ny bedömning, konstaterar sektionschef Valbona Reci.

Personalen som samlas ingår i omvårdnadslag. De flesta är fast omsorgskontakt, vilket innebär att de har särskilt ansvar för ett mindre antal personer som får hjälp av hemtjänsten.
Omvårdnadslag och fast omsorgskontakt är tillsammans med planering av insatserna, genomförandet och det dagliga arbetet kärnan i det som kallas Malmömodellen för kontinuitet. Det här sättet att arbeta i hemtjänsten började användas på prov i några områden i Malmö för cirka tio år sedan och infördes i hela staden 2019. Malmömodellen utgår från behoven och önskemålen hos de som får hemtjänstinsatser för att skapa så bra kontinuitet som möjligt i mötet med hemtjänsten.
– Alla som har insatser av hemtjänsten erbjuds en fast omsorgskontakt, som i regel är den person som utför insatserna. På så sätt lär man känna varandra, vilket skapar trygghet för alla parter, förklarar sektionschef Valbona Reci.

Den som får hemtjänst beviljad börjar med att planera sina insatser i ett insatsschema tillsammans med omsorgskontakten, utifrån behov och omsorgskontaktens arbetsdagar.
– På så sätt får varje person inflytande över hur och när insatserna ska genomföras. Även omvårdnadspersonalen blir delaktig i hur deras arbetsdagar ser ut. Utifrån planeringen kan andra i omvårdnadslaget utföra insatserna på samma sätt. Det är den kontinuiteten vi vill skapa, säger Valbona Reci.
Malmömodellen gör det också möjligt att vara flexibel med den tid man lägger på varje insats. Om en person behöver extra omvårdnad och tid en viss dag, kanske en annan klarar sig med tio minuter mindre. Minutscheman som till varje pris ska hållas är ett minne blott.
– Omvårdnadspersonalen äger sin egen tid och planerar utifrån de som får insatserna och hur lång tid de enskilda insatserna kräver, säger Valbona Reci.

När Spaning deltar i eftermiddagsrapporten har vi varit med vid två hembesök, ett av dem hos Inga Ljungborg. Hon bor i en tvårumslägenhet med inglasad balkong i Holma. Utsikten över de södra stadsdelarna och Öresundsbron är hänförande.
– Jag har bott här i över 30 år. Hade jag inte trivts hade jag flyttat härifrån för länge sedan, skrattar Inga Ljungborg.
Hon har haft besök av hemtjänsten i nästan 20 år. De första 16 åren var det hennes man som behövde insatser. När han gick bort för tre år sedan fortsatte Inga att få hjälp med att duscha, städa och handla. Sedan november förra året är Kate Sandy hennes fasta omsorgskontakt.
– I regel är det Kate som kommer, men jag har även lärt känna en del av de andra. Förut var det alltid olika personer som kom, ofta visste jag inte ens vad de hette. Det är helt annorlunda nu, säger Inga.
Det skapade otrygghet och Inga var tvungen att ge instruktioner om och om igen.
– Kate vet precis vad som ska göras och hur, jag behöver inte säga något. Och om det behövs skalar hon potatisen till min lunch också, berättar Inga.
I dag har Inga blivit duschad och fått håret tvättat på morgonen. Då får hon också hjälp att klä sig och få sängen bäddad. Lunchen klarar Inga att laga själv.
– När Kate kommer efter lunch har jag oftast hunnit äta. Då diskar hon upp och ser till att allt är bra med mig. Därefter klarar jag mig själv tills kvällsskiftet kommer. Då klär de av mig, hjälper mig i pyjamasen och ger mig mina tabletter, säger Inga.

Kate Sandy och Inga Ljungborg.

Kate Sandy, undersköterska och fast omsorgskontakt, hjälper Inga Ljungborg att bädda sängen.

Kate Sandy är undersköterska och har jobbat utifrån Malmömodellen ända sedan 2014. Hon tycker att den har fungerat bra från första stund.
– Vi vet vad vi ska göra och de som får hjälp vet vem som kommer. Genom att vi planerar tillsammans slipper båda stress kring detta.
Om något händer utöver det som är planerat är omvårdnadslaget flexibelt och kan ställa om snabbt.
– Om några är mer sjuka kan vi få stöd från andra omvårdnadsgrupper. Vi kan också ringa exempelvis Inga och fråga om vi kan skjuta på en insats, förklarar Kate Sandy.
– Det är helt okej att skjuta på det om det kör ihop sig för dem. Det är bra även för mig att kunna flytta insatser ibland när jag behöver det, säger Inga.

Vi tar oss några kvarter bort och möter upp Anis Mohammed. Han ska titta till Evy Nilsson, som har problem med sina ben. När vi kliver på i hennes lilla men ljusa och luftiga lägenhet sitter Evy i en rullstol vid köksbordet.
– En dag i augusti kunde jag plötsligt inte gå. Jag vet inte vad det beror på och läkarna hade inte heller något svar. Nu kan jag gå igen med hjälp av rullator. Men jag behöver hjälp med städning och dusch.
I början fungerade det inte riktigt med hemtjänsten, tycker Evy.
– Men den här karlen är så bra. Han kommer alltid som vi har sagt, säger hon och pekar på Anis.
Nu ska Evy få en ny fast omsorgskontakt som ska ersätta Anis. Det har skapat lite oro, då duschningen inte har utförts de dagar Evy och Anis har kommit överens om.
– Det gör inget om det blir på fredagar i stället för torsdag, men jag måste få veta det i förväg, påpekar Evy.
– Vi ska fixa detta, lugnar Anis. Vi ska sätta oss ner och göra en fyraveckors-planering tillsammans.
– Ja, det är bra. Annars är ni alla så vänliga och duktiga. Det är ingen som slarvar eller fuskar med städningen, säger Evy.

Tillbaka till eftermiddagsrapporten. Genomgången är klar och hemtjänstcentralen töms på omvårdnadspersonal. Kvällspasset ger sig ut i ett vårblåsigt Malmö till de personer som behöver hjälp med kvällssysslorna. För Kate Sandy och Anis Mohammed närmar sig arbetsdagen sitt slut. I morgon står de ljusblåa hemtjänstcyklarna åter redo att rulla ut omsorgen i Holma och Hyllie.

Malmömodellen för kontinuitet – en arbetsmodell för hemtjänsten

Med Malmömodellen för kontinuitet planerar hemtjänsten utifrån varje persons individuella behov för att ge kontinuitet, kvalitet och trygghet. Arbetsmodellen gör också att omvårdnadspersonalen blir mer delaktig i planeringen av sitt arbete.

Arbetsmodellen har fyra hörnstenar:

Fast omsorgskontakt

Alla som får hemtjänst i Malmö ska erbjudas en fast omsorgskontakt hos omvårdnadspersonalen. Syftet är att skapa förtroende, trygghet och ge ett sammanhang i vardagen. Den fasta omsorgskontakten är den som utför insatserna när hen är i tjänst. Varje omsorgskontakt har i regel fem till åtta personer man ansvarar för.

Omvårdnadslag

Ett omvårdnadslag är en mindre arbetsgrupp av undersköterskor och vårdbiträden som har ansvar för ett visst antal personer som är beviljad hemtjänst. Omvårdnadslaget har gemensamt ansvar för att dessa personer får sina behov tillgodosedda, även när omsorgskontakten inte är i tjänst. Det innebär att de som får hemtjänst träffar färre omvårdnadspersonal.

Insatsplanering

Den fasta omsorgskontakten planerar när och hur de beviljade insatserna ska utföras tillsammans med personen som får hjälpen. Planeringen gör det möjligt för den fasta omsorgskontakten och omvårdnadslaget att arbeta på samma sätt.

Planering

En hemtjänstkoordinator planerar det dagliga arbetet utifrån underlaget från de fasta omsorgskontakterna. Samarbetet mellan den fasta omsorgskontakten, omvårdnadslaget och hemtjänstkoordinatorn är kärnan i Malmömodellen.

sv
sv