Inger Siecke och Amina Hadzialic berättar om Malmö stads och Region Skånes gemensamma arbete för god och nära vård.

Inger Siecke och Amina Hadzialic berättar om Malmö stads och Region Skånes gemensamma arbete för god och nära vård.

Ett steg närmre god och nära vård

Äldremottagningar finns på flera vårdcentraler i Malmö för att öka tillgängligheten för Malmöbor som är 75 år och äldre. Mottagningarna spelar också en viktig roll i Region Skånes och Malmö stads samarbete kring den nationella reformen God och nära vård.

På vårdcentralen i Husie träffar vi Amina Hadzialic, verksamhetsansvarig och Inger Siecke, strateg på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad. Till vårdcentralen hör, förutom hela den ordinarie verksamheten och äldremottagningen, även två barnavårdscentraler samt läkarstöd till två äldreboenden som drivs av Malmö stad. 50 medarbetare är knutna till verksamheten och äldremottagningen har varit i gång i sex år.
– Det finns inget krav på att vårdcentraler ska ha speciella mottagningar för äldre. Däremot finns det krav på hög tillgänglighet och den här mottagningen är ett av de sätt vi har valt för att uppfylla det, säger Amina Hadzialic.
– Äldre kan känna yrsel, ibland på grund av läkemedel, så det är viktigt att se över medicineringen. Träning kan också hjälpa och vi har ett litet gym samt erbjuder gruppträning och balansträning. Äldre kan också hamna i depression. Därför erbjuder vi kontakt med kurator och psykolog, säger Amina Hadzialic.

Nästan alla besök på äldremottagningen börjar med ett telefonsamtal. Husie vårdcentral har tre distriktsköterskor knutna till verksamheten. Det är till dem man ringer för att få råd och boka tid.
– Visst händer det att äldre kommer in spontant. Det fungerar också, men vi vill att man i första hand ringer någon av våra äldresköterskor. Många äldre har komplexa kroniska sjukdomar och då är det viktigt att få prata med samma vårdpersonal.
– Äldre har också ofta flera olika läkemedel. Då är det betydelsefullt att prata med personal som har kunskapen om det, säger Inger Siecke.
Hon ser flera fördelar med att Region Skåne erbjuder särskilda mottagningar för äldre.
– Inte minst är det viktigt i det före­byggande arbetet mot till exempel fallolyckor och mot att man äter dåligt. Äldremottagningar är ett väldigt bra initiativ när det gäller det långsiktiga arbetet att fler ska kunna klara sig hemma längre, säger hon.

Vårdcentralerna, både Region Skånes och de som drivs i privat regi, samarbetar med sektionscheferna inom Malmö stads hemsjukvård. Principen är att om man själv kan så går man till distriktssköterskan på vårdcentralen. Om man inte kan göra det så kan distriktssköterskan i hemsjukvården, och därmed Malmö stad, ta över vissa insatser. Läkaransvaret finns däremot alltid på vårdcentralen.

Inger Siecke och Amina Hadzialic är överens om att mottagningarna är viktiga i det gemensamma förebyggande arbetet. Inte minst i förflyttningen i enlighet med den nationella reformen God och nära vård.
– För patienten ska det hela ske sömlöst. Det ska egentligen inte märkas att vi är två olika vårdgivare. Vi går från isolerade till samordnade vård­insatser med fokus på personliga relationer. Där kommer äldremottagningarna in som något väldigt positivt, eftersom de lägger stort arbete på att lära känna sina patienter, framhåller Inger Siecke.

Amina Hadzialic lyfter pandemin som en händelse som i det långa loppet kan betyda något positivt.
– Pandemin stärkte oss i vårt samarbete med kommunen. Det var en krissituation som krävde att vi träffades, skaffade oss gemensamma rutiner och inte minst fick ansikten på varandra och byggde relationer mellan organisationerna. Det är något vi har nytta av framöver i det stora arbete som ska göras nu.

sv
sv