Publicerad 2019-03-08 13:40

Senast uppdaterad 2019-03-08 13:40

Nu krävs tillstånd för att sälja tobak

En ny tobakslag gäller från den 1 juli 2019. Det innebär
att alla som ska sälja tobak måste ansöka om tillstånd. Tidigare har det räckt med att anmäla försäljningen.

Du som redan har anmält tobaksförsäljning ska senast den 1 november 2019 ansöka om tillstånd enligt den nya lagen. Partihandel med tobaksvaror får bedrivas utan tillstånd fram till den 1 november 2019. Har en ansökan om tillstånd till partihandel kommit in till tillståndsenheten före detta datum, får verksamheten fortsätta till dess att ni fått beslut på er ansökan.

Ansökningsblanketter kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast den 1 juli 2019.

Avgift för ansökan

Det kommer att tas ut en ansökningsavgift och en årlig tillsynsavgift av den som säljer tobak. Avgifterna är ännu inte bestämda. Alla som ansöker om tillstånd måste betala en ansökningsavgift, oavsett om tillståndet beviljas eller inte.

Kommunen prövar de ansökningar som kommer in och beslutar om tillstånd. Endast den som bedöms vara personligt och ekonomiskt lämplig
enligt lagen får beviljas tillstånd.

Vid prövningen kommer kommunen att hämta in yttrande från Polisen. Vid prövning av partihandlare (grossister) måste kommunen hämta in yttrande från Polisen och Tullverket.

Informationsträffar under våren

Innan lagen börjar gälla den 1 juli kommer Malmö stad att skicka ut mer information om hur en ansökan går till och vad det kostar. Vi kommer att bjuda in till informationsträffar den 15 april och den 3 juni. På träffarna berättar vi mer om lagen och ni kan ställa frågor.

Om du har frågor om ansökan eller andra frågor om tobaksförsäljning kan du ringa oss på 040-34 55 68.