Publicerad 2020-11-23 14:05

Senast uppdaterad 2020-11-27 16:46

Beslut om tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker senast kl 22.00

Regeringen har nu beslutat om tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00. Förbudet gäller under perioden 20 november 2020–28 februari 2021.

Beslutet inkluderar spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat. Syftet är att bromsa smittspridningen av covid-19. Vill du läsa Socialdepartementets förordning hittar du det här.

 Beslutet innebär i korthet:

 1. Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdryckereller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00. Med servering menas försäljning av alkoholdrycker tillkonsument för förtäring på serveringsstället.
 2. Stopp av försäljning av alkohol efter kl. 22.00. Serveringsstället ska sedan utrymmas till klockan 22.30. Med utrymt menas att gäster ska ha lämnat serveringsstället vid klockan 22.30. Om gäster har serverats starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat före klockan 22.00 får de stanna kvar på serveringsstället för att dricka upp dessa till senast 22.30.

  Efter att gäster lämnat serveringsstället vid senast klockan 22.30 är det möjligt att åter öppna för en servering av lättdrycker och folköl. Om ett serveringsställe vill öppna igen efter utrymningen behöver detta anmälas in till tillståndsenheten enligt 9 kap. 11 § alkohollagen. Om man avser att servera folköl behöver man även samtidigt erbjuda servering av mat. Som exempel på mat kan nämnas hamburgare, kebab, varmkorv eller pizza. Det räcker att ha en rätt. Snacks är inte att anse som mat.

  För att ett serveringsställe ska anses ha utrymts innan det kan öppna för servering av lättdrycker och folköl igen behöver serveringsstället vara utrymt under en viss tid. För att anse att en viss tid har förflutit bör serveringsstället vara helt stängt mellan klockan 22.30 och 23.00. Stället kan således öppnas igen som tidigast vid klockan 23.00.

  För de serveringsställen som är hotell är det omöjligt att utrymma hela serveringsstället eftersom det även omfattar bostäder. Den del av hotellet som utgör restaurang omfattas emellertid av utrymningsregeln. Vad gäller lobby och andra delar av serveringsytorna som inte kan utrymmas är det dock viktigt att tänka på att säkerställa att ingen dricker alkoholdrycker förutom folköl efter klockan 22.30.
 3. Förbudet omfattar inte servering på särskilda boenden eller rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum.
 4. Förbudet omfattar även icke tillståndspliktig servering.
 5. Verksamhet som enbart har försäljning av lättdrycker och/eller folköl omfattas inte av förbudet.

Utifrån förordningen kommer tillståndsenheten att förstärka vår tillsyn och kommer i samband med detta finnas som stöd för att kunna ge er information om vad förordningen innebär för er.

Länk till anmälan enligt 9 kap 11§

Frågor och svar

Du hittar vanliga frågor och svar om förbudet här