Publicerad 2021-02-15 08:47

Senast uppdaterad 2021-03-08 10:36

Information om nämndsinitiativet angående så kallat microcatering

Vid arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde torsdagen den 19 november 2020 behandlades ett nämndsinitiativ som kortfattat handlar om att göra det möjligt för restauranger med cateringtillstånd att servera alkoholhaltiga drycker i samband med att de gör leveranser av mat i privata hem. 

Det nämndsinitiativet handlar om är hur länge serveringspersonalen behöver vara kvar i det privata hemmet efter att alkoholen hällts upp och överräckts till gästerna. 

Förvaltningsrätten ska pröva rätten för nämnden att fatta beslut i frågan

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade godkänna nämndsinitiativet. Beslutet har överklagats av personer utanför organisationen till förvaltningsrätten och frågan ska nu prövas där. Det domstolen ska ta ställning till är om arbetsmarknads- och socialnämnden hade rätt att fatta ett sådant här beslut eller inte.

Länsstyrelsen har gjort tillsyn

Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, inledde ett tillsynsärende utifrån nämndens beslut och ställde frågor kring hur nämnden tolkar alkohollagen, bland annat om servering och serveringstid. Arbetsmarknads- och socialnämnden har svarat länsstyrelsen i detta ärende (den 17 december samt kompletterande frågor den 28 januari).

Arbetsmarknads- och socialnämnden har nu fått beslutet från länsstyrelsen. Där slår tillsynsmyndigheten fast att Malmö stads tolkning av alkohollagen följer lagstiftningen. Beslutet utgår från nämndens yttrande om att serveringsansvarig personal ska finnas på plats under hela tiden alkohol serveras och dricks, inte bara under tiden som förslutningen brutits eller drycken hällts upp.

Vad händer nu?

  • Servering av alkohol i samband med catering har varit tillåtet sedan cirka 10 år tillbaka, under förutsättning att krögaren har tillstånd för det och så länge övriga regler i alkohollagen följs, exempelvis att varje serveringstillfälle anmäls och godkänns av kommunen:
    https://malmo.se/Service/For-verksamhetsutovare/Serveringstillstand/Ovriga-serveringstillstand-och-tjanster.html
  • Länsstyrelsens beslut i frågan utgår från nämndens yttrande att serveringspersonal ska finnas på plats under hela tiden alkohol serveras och dricks, inte bara under tiden som förslutningen brutits eller drycken hällts upp.
  • Nämnden inväntar fortfarande förvaltningsrättens beslut.
  • Kommunfullmäktige fattade den 4 mars 2021 beslut om att avskaffa avgiften för anmälan och godkännande av serveringslokal vid catering till slutna sällskap i lokaler som inte är avsedda för allmänheten. Det här gäller till och med den 31 augusti 2021.