Publicerad 2021-07-07 08:36

Senast uppdaterad 2021-07-07 08:44

Nya regler från och med den 1 juli

Folkhälsomyndigheten beslutat om ändring av föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Ändringarna börjar gälla från och med den 1 juli och innebär följande:

  • Begränsningar i öppettider tas bort. Det innebär att man kan återgå till sina ordinarie öppettider. För tillståndspliktig servering gäller de serveringstider som står i serveringstillståndet.
  • Begränsningen om maxantal per sällskap ändras. Inomhus får sällskap uppgå till max 8 personer. Utomhus tas begränsningen bort helt.
  • Kraven på att sällskap ska sitta ner och hålla minst en meters avstånd mellan varandra kvarstår både inomhus och utomhus.
  • Övriga bestämmelser i föreskriften gäller oförändrat, se: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202140/

Det sker även en ändring i hur många som får delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Särskilda regler gäller vid evenemang utomhus som delats upp i sektioner. Se tabell nedan.

Storlek på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar nivå 2

Inomhus

Inomhus sittande

Utomhus

Utomhus sittande

Motionslopp

50

300

600

3000

900

Mer information om ändringarna hittar ni på Folkhälsomyndighetens hemsida: Anpassning av smittskyddsåtgärder 1 juli — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se).

Välkomna att höra av er till oss på tillståndsenheten om ni har frågor eller funderingar.