Publicerad 2021-09-02 15:58

Senast uppdaterad 2021-09-02 16:30

Avgift för anmälan om serveringslokal vid catering börjar gälla igen

Tidigare i år beslutades att verksamheter med serveringstillstånd inte behövde betala avgiften för anmälan och godkännande av serveringslokal vid catering till slutna sällskap i privata lokaler, även kallat microcatering. Avgiftsbefrielsen för sådana anmälningar var giltig till och med den 31
augusti 2021.

Det innebär att man från och med den 1 september 2021 behöver betala avgiften för sådan anmälan.

Läs mer om avgifterna här