Publicerad 2021-09-02 15:54

Senast uppdaterad 2021-09-02 16:31

Nu har vi börjat fakturera för tillsynsavgifter igen

I februari beslutades att ge tillfälligt uppskov för betalning av 2021 års tillsynsavgifter enligt alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter. Uppskovet var giltigt till och med den 31 augusti 2021.

Nu har uppskovet löpt ut och tillståndsenheten kommer från och med
1 september att börja fakturera er för tillsynsavgiften. Detta gäller verksamheter med serveringstillstånd och verksamheter som säljer tobak, folköl eller e-cigaretter.

Läs mer om avgifterna här